Ajallisten rajoitteiden ja luovuuden väliset yhteydet huipputason jazzmuusikoiden improvisaatioissa


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 6 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.11.2021


Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon käytettävissä oleva aika on yhteydessä huipputason jazzmuusikoiden musiikilliseen luovuuteen. Tutkimus lisää tietoa ajallisten rajoitteiden ja luovuuden välisestä vuorovaikutuksesta, jazzmuusikoiden luovuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä toiminnan suunnittelun ja ennakoinnin merkityksestä huipputason jazzmuusikoiden luovassa toiminnassa. Tutkimuksesta on hyötyä myös käytännön soitonopetuksessa ja se edesauttaa jazzimprovisointiin liittyvien prosessien ymmärtämistä. Tutkimus saattaa myös avata uusia eri tieteiden rajat ylittäviä näkökulmia myös muille mielen ja ajan suhdetta tutkiville tieteenaloille.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Vapaat asiasanat

ajalliset rajoitteet; luovuus; jazz; improvisointi; eksperttiys


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45