MEANWELL - Merkityksellisestä työstä hyvinvointia organisaatioille (MEANWELL)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 210129


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 140 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.10.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2023


Tiivistelmä

Tässä kehittämistutkimuksessa luodaan tutkimusperustainen MEANWELL-toimintamalli organisaatioille ja HR- sekä työterveysammattilaisille työn merkityksellisyyden (meaningfulness), työntekijöiden hyvinvoinnin (well-being) sekä organisaatioiden toimivuuden edistämiseksi. Toimintamallia testataan eri organisaatioissa ja sen käyttövaliditeettia tarkastellaan laajasti fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluilla sekä alku- ja seurantakyselyllä, joka sisältää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden indikaattoreita.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/tyo/meanwell


Vapaat asiasanat

työ; merkityksellisyys; hyvinvointi; organisaatio


Viimeisin päivitys 2021-12-12 klo 15:03