A1 Journal article (refereed)
Kuurojen turvapaikanhakijoiden kielikäsityksien muokkautuminen turvapaikkaprosessin aikana (2021)


Sivunen, N. (2021). Kuurojen turvapaikanhakijoiden kielikäsityksien muokkautuminen turvapaikkaprosessin aikana. Puhe ja kieli, 41(2), 159-178. https://doi.org/10.23997/pk.110925


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Sivunen, Nina

Journal or series: Puhe ja kieli

ISSN: 1458-3410

eISSN: 2342-7213

Publication year: 2021

Volume: 41

Issue number: 2

Pages range: 159-178

Publisher: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23997/pk.110925

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77483


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden kuuron turvapaikanhakijan, Monan ja Omarin, kielikäsityksiä haastatteluaineiston pohjalta. Artikkelin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten turvapaikkaprosessin aikaiset kokemukset kielistä ovat muokanneet haastateltavien käsityksiä kielistä ja kielikäytänteistä. Tutkimus perustuu lingvistiseen etnografiaan teoreettisena ja metodologisena lähestymistapana. Aineisto koostuu kolmesta etnografisesta haastattelusta, jotka tehtiin vuosina 2015–2017 vastaanottokeskuksissa ja haastateltavien uudessa kodissa. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksesta selviää, että haastateltavien kielikäsitykset ovat muokkautuneet tilassa, ajassa ja erilaisten arvojärjestelmien ja sosiaalisten käytänteiden, kuten turvapaikkaprosessin, keskellä. Uudet opitut kielet ovat haastateltaville kielellisesti saavutettavampia kuin aiemmat käytetyt kielet ja kielikäytänteet.


Keywords: asylum seekers; deaf; sign language; use of language; linguistic interaction; language learning; experiences (knowledge); ethnography

Free keywords: kielikokemukset; kielikäsitykset; lingvistinen etnografia


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 14:40