G4 Monografiaväitöskirja
Development of the concept of governance in China (2021)
Hallinnan käsitteen kehitys Kiinassa


Liu, Y. (2021). Development of the concept of governance in China [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 400. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8744-2


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Liu, Yan

eISBN: 978-951-39-8744-2

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 400

Kirjan kokonaissivumäärä: 208

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8744-2

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämä tohtorinväitöskirja on tutkimus hallinnan käsitteen kehityksestä Kiinassa. 2000-luvulla hallinnasta on tullut tärkeä poliittinen diskurssi kansainvälisessä yhteisössä. Se on jatkuvasti muuttuva ja elävä käsite. Tutkimuksessa analysoidaan hallinnan käsitteen erilaisia merkityksiä Kiinassa sekä millaisiin tarkoitusperiin sitä on käytetty. Hallinnan käsitettä tarkastellaan osin muinaisen Kiinan historiallisessa horisontissa. Painotus tutkimuksessa on kuitenkin modernissa sosialistisessa Kiinassa. Käsitteen kehitys on sidoksissa yhteiskunnan muutoksiin niin Kiinassa kuin muualla maailmassa. Erilaisia ajatusmalleja hallinnasta on syntynyt historian eri vaiheissa. Samalla niiden tyypilliset piirteet ovat muotoutunet oman aikansa tarpeiden mukaan. Modernissa Kiinassa Kommunistisen puolueen johdon, hallituksen, talouden ja yhteiskunnan välinen suhde on ollut jatkuvassa muutoksessa ja tämä heijastuu luonnollisesti hallinnan käsitteen kehityshistoriaan. Tutkimusmenetelmänä käytetään käsitehistorian tulkintatapoja, erityisesti Quentin Skinnerin ja Kari Palosen tutkimusten innoittamana. Tutkimusmateriaalin perustana ovat Kiinan johtajien puheet ja kirjoitukset. Niiden tukena on käytetty akateemisia monografioita, hallituksen raportteja, tieteellisiä artikkeleita ja väitöskirjoja niin Kiinasta kuin muista maistakin. Suuri osa materiaalista on kirjoitettu kiinaksi. Väitöskirja koostuu kahdeksasta pääluvusta, joihin kuuluvat johdanto ja päätäntö. Luvut kolmesta seitsemään käsittelevät sitä, miten käsitykset hallinnasta ovat kehittyneet viiden suuren kiinalaisen johtajan eli Mao Zedongin, Deng Xiaopingin, Jiang Zeminin, Hu Jintaon ja Xi Jinpingin aikana. Tämä tutkimus tarkastelee kolmea yhteenkietoutunutta poliittista käsitettä kiinalaisessa kontekstissa: hallintaa, demokratiaa ja laillisuusperiaatetta. Hallinnan käsite on hyvin laaja ja se on erottamattomasti kytköksissä demokratiaan. Demokratia on Kiinassakin osa poliittista kehityshistoriaa. Joskus se on käytäntöä, joskus se on määränpää tai ihanne, mutta se on erottamattomasti läsnä valtiollisen hallinnan käsitteessä. Kiinan hallinnan kehitys on sosialistisen yhteiskunnan vaiheittaista poliittista demokratisoitumista.


YSO-asiasanat: valtionhallinto; poliittiset järjestelmät; yhteiskunnallinen muutos; hallintohistoria; käsitehistoria; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: Kiina


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:50