D4 Published development or research report or study
Utvärdering av högskolestuderandes generiska färdigheter : resultat från Kappas! -studien (2021)


Ursin, J., Hyytinen, H., & Silvennoinen, K. (2021). Utvärdering av högskolestuderandes generiska färdigheter : resultat från Kappas! -studien. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:12. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-825-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ursin, Jani; Hyytinen, Heidi; Silvennoinen, Kaisa

eISBN: 978-952-263-825-0

Journal or series: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

ISSN: 1799-0343

eISSN: 1799-0351

Publication year: 2021

Number in series: 2021:12

Number of pages in the book: 12

Publisher: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-825-0

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Additional information: Julkaisun muut kieliversiot: "Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia"; http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2. - "Assessment of undergraduate students’ generic skills in Finland : Findings of the Kappas! project"; http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-901-1.


Abstract

Syftet med studien var att ta reda på vilken nivå de studerandes generiska färdigheter ligger för studerande med kandidatexamen, vilka faktorer som är relaterade till generiska färdigheternas nivå och i vilken utsträckning generiska färdigheter utvecklas under högskolestudierna. De generiska färdigheter som utvärderades i studien var analytiskt resonemang och utvärdering, problemlösning, argumenterande skrivande och språkhantering. I studien deltog studerande som var i början och i slutet av sina kandidatstudier (n = 2402) från yrkeshögskolor (n = 7) och från universitet (n = 11). Enligt resultaten låg nivån för de generiska färdigheterna på högts en tillfredsställande nivå för närmare 60 procent av de högskolestuderande och för cirka 40 procent minst på en bra nivå. Skillnaderna i generiska färdigheter förklarades främst av faktorer som var relaterade till de högskolestuderandes utbildnings- och socioekonomiska bakgrund. Tvärsnittsforskning gav också indikationer på att generiska färdigheter utvecklas till en viss del under studierna. Baserat på resultaten av studien måste uppmärksamhet ägnas åt de generiska färdigheternas inlärning redan på de lägre utbildningsnivåerna och i inlärningsmiljöer utanför skolan. Vikten av generiska färdigheter vid intagningen av de studerande måste utredas och uppmärksamhet ska också läggas vid utvecklingen av de generiska färdigheterna med hänsyn till de olika målen som yrkeshögskolans utbildning och universitetsutbildningen har. Inlärningen av de generiska färdigheterna ska också målmedvetet stödjas vid högskolestudier.


Keywords: pedagogy of higher education; students; institutions of higher education; universities of applied sciences; universities; argumentation; problem solving; skills; know-how; evaluation

Free keywords: argumentation; assessment; generic skills; higher education teaching; know-how; polytechnics; problem solving; skills; students; universities; education


Contributing organizations


Ministry reporting: Won't be reported


Last updated on 2021-14-09 at 22:15