D4 Published development or research report or study
Soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö-, ja ilmastovaikutukset (2021)


Kareksela, S., Ojanen, P., Aapala, K., Haapalehto, T., Ilmonen, J., Koskinen, M., Laiho, R., Laine, A., Maanavilja, L., Marttila, H., Minkkinen, K., Nieminen, M., Ronkanen, A.-K., Sallantaus, T., Sarkkola, S., Tolvanen, A., Tuittila, E.-S., & Vasander, H. (2021). Soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö-, ja ilmastovaikutukset. Suomen Luontopaneeli . Suomen Luontopaneelin julkaisuja, 3b/2021. https://doi.org/10.17011/jyx/slj/2021/3b


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kareksela, Santtu; Ojanen, Paavo; Aapala, Kaisu; Haapalehto, Tuomas; Ilmonen, Jari; Koskinen, Markku; Laiho, Raija; Laine, Anna; Maanavilja, Liisa; Marttila, Hannu; et al.

Journal or series: Suomen Luontopaneelin julkaisuja

ISSN: 2737-0062

eISSN: 2737-0062

Publication year: 2021

Number in series: 3b/2021

Number of pages in the book: 108

Publisher: Suomen Luontopaneeli

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.17011/jyx/slj/2021/3b

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa kirjallisuuskatsaus ja siihen pohjautuvia johtopäätöksiä soiden ennallistamisen ilmasto-, vesistö- ja suoluontovaikutuksista. Selvitys pyrkii erityisesti kasaamaan yhteen uusimpia tutkimustuloksia ja aineistoja ennallistamisen vaikutuksiin liittyen ja toisaalta muodostamaan kokonaiskuvan laaja-alaisempaa soiden ennallistamisstrategiaa silmällä pitäen. Suoekosysteemit reagoivat kokonai-suutena varsin hyvin perinteisiin ennallistamistoimiin. Ennallistaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä ennallistamistoimet eli yleensä kaivin- ja metsäkonetyöt sekä ennallistamisen jälkeisen alkuvaiheen voimakkaat ekosysteemin muutokset voivat aiheuttaa yhteiskunnan ja lähiekosysteemien kannalta negatiivisia vaikutuksia, erityisesti ilmastoon ja vesistöihin. Myös yksityiskohtaisten lajistollisten tavoitteiden saavuttaminen voi tämänhetkisillä kustannustehokkailla, mutta melko yksinkertaisilla ja karkeilla ennallistamismenetelmillä olla epätodennäköistä. Tämänhetkiset ennallistamismenetelmät ja -resurssit sekä toiminnallinen kapasiteetti tai yhteiskunnalliset mahdollisuudet huomioiden tarvitaan huolella priorisoitua toimien kohdentamista luonnon monimuotoisuuden kannalta vaikuttavan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Rehevimmät suot ovat houkuttelevimpia ennallistamiskohteita, kun otetaan huomioon sekä monimuotoisuus- että ilmastonäkökulmat. Rehevillä soilla piilee kuitenkin riski isompaan ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamaan vesistökuormitukseen, joten vesistöriskien tunnistaminen ja tehokas minimointi on tärkeää. Ristiriidoista huolimatta ennallistaminen vaikuttaa kustannustehokkaalta tavalta käynnistää palautuminen kohti luonnontilaista suota.


Keywords: bogs; peatland types; environmental rehabilitation; nature values; effects on waterways; strain on the water system; climatic effects; carbon sequestration; ecosystem services; ecological compensation


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2023-05-01 at 15:43