G5 Artikkeliväitöskirja
Change detection in the surrounding world : evidence from visual and somatosensory brain responses (2021)
Muutoksen havaitseminen ympäröivässä maailmassa : tuloksia näkö- ja tuntojärjestelmän aivovastemittauksista


Xu, Q. (2021). Change detection in the surrounding world : evidence from visual and somatosensory brain responses [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 415. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8791-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Xu, Qianru

eISBN: 978-951-39-8791-6

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 415

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (89 sivua, 35 sivua useina numerointijaksoina, 27 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8791-6

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Muutoksen havaitseminen on välttämätöntä jokapäiväisessä elämässämme. Muutoksen havaitsemista voidaan tutkia kahden vaihtelevan ärsykkeen välillä tai sarjallisesti esitettyjen ärsykkeiden säännönmukaisuudessa. Osatutkimuksessa I tein katsauksen ristiriitaisiin tuloksiin, joita oli saatu käyttämällä tarkkaillun visuaalisen etsinnän ja muutoksen havaitsemisen tehtäviä, ja joilla oli tutkittu emotionaalista vääristymää kasvonilmeiden havaitsemisessa. Osatutkimuksen I tuloksena ehdotan, että kolmella tekijällä (erot ärsykkeissä, kokeellisissa tilanteissa ja tutkimuskohteena olevissa kognitiivisissa prosesseissa) on merkittävä vaikutus tulosten ristiriitaisuuteen. Osatutkimuksessa II selvitin aivomagneettikäyrämittauksien avulla muutoksen havaitsemista poikkeamiin sarjallisesti esitetyissä kasvonilmeissä ja osatutkimuksessa III poikkeamiin tuntoärsykkeen paikassa. Osatutkimuksessa II tutkin masennusoireiden vaikutusta automaattiseen kasvojen havaintoon ja muutoksen havaitsemiseen kasvonilmeissä. Aivovasteet osoittivat, että sekä iloisissa että surullisissa kasvoissa muutokset havaittiin, vaikka tutkittavat eivät tarkkailleet niitä. Tutkittavilla, joilla oli masennusoireita, ilmeni sekä negatiivinen havaintovääristymä surullisiin kasvoihin liittyen että yleinen heikentyminen muutoksen havaitsemissa. Osatutkimuksessa III käytettiin uudenlaista koetilannetta, jolla tutkittiin aivovasteita ennustamattomiin ja ennustettavissa oleviin muutoksiin tuntoärsykkeissä. Tulokset osoittivat, että muutokset tuntoärsykkeissä aiheuttivat kaksi erillistä aivovastekomponenttia tuntoaivokuorella. Tulokset viittasivat kuitenkin siihen, että ainoastaan aiempi komponentti, joka esiintyi 30‒100 ms ärsykkeen esittämisen jälkeen, liittyi ennustamattoman ärsykkeen havaitsemiseen. Osatutkimus III myös osoitti tarpeen tulevaisuudessa pyrkiä erottamaan ärsykkeen harvinaisuuden ja ennustettavuuden vaikutukset aivovasteissa. Kokonaisuudessaan tämä väitöskirjatyö tuo yhteen kaksi melko erillistä, mutta toisiinsa kytkeytyvää muutoksen havaitsemisen tutkimusaluetta. Muutoksen havaitsemiseen liittyvän katsauksen lisäksi tämä väitöskirja tarjoaa empiiristä tutkimustietoa muutoksen havaitsemisesta näkö- ja tuntojärjestelmissä ja tarjoaa ehdotuksia jatkotutkimukseen.


YSO-asiasanat: masennus; ärsykkeet; havaitseminen; havainnot; näköhavainnot; tulkinta; kognitiiviset prosessit; havaintopsykologia; neuropsykologia

Vapaat asiasanat: change detection; deviance detection; facial expression; dysphoria; magnetoencephalography; somatosensory; predictability


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:50