A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä (2021)
Teachers helping adult immigrants to improve basic skills


Mustonen, S., Reiman, N., Bogdanoff, M., Vaarala, H., & Tarnanen, M. (2021). Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä. Aikuiskasvatus, 41(3), 208-221. https://doi.org/10.33336/aik.111577


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Mustonen, Sanna; Reiman, Nina; Bogdanoff, Minna; Vaarala, Heidi; Tarnanen, Mirja

Lehti tai sarja: Aikuiskasvatus

ISSN: 0358-6197

eISSN: 2490-0427

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 41

Lehden numero: 3

Artikkelin sivunumerot: 208-221

Kustantaja: Kansanvalistusseura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.33336/aik.111577

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78079


Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan, miten aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden opettajat ymmärtävät perustaidot ja opiskelutaidot sekä miten he pedagogisoivat perustaitojen opetusta arvioinnin avulla. Perustaitoja ovat luku- ja kirjoitustaidot, numeeriset taidot ja ongelmanratkaisutaidot teknologisesti kehittyneissä ympäristöissä. Aineisto kerättiin opettajien täydennyskoulutuksessa ja se koostuu opettajien laatimista arviointi- ja oppimistehtävistä sekä reflektoinneista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan täydennyskoulutukseen osallistuneet opettajat näkivät perustaidot usein toisistaan erillisinä eivätkä välttämättä huomioineet aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden informaaleissa ympäristöissä hankkimia taitoja. Opettajien ymmärrys opiskelijoiden resursseista ja taitojen limittäisyydestä syveni koulutuksessa, ja he rakensivat sen myötä oppimistavoitteita ja -tehtäviä aiempaa funktionaalisemmiksi. Monipuolista oppimista ohjaavaa arviointia oli kuitenkin yhä haastava toteuttaa.


YSO-asiasanat: aikuiskoulutus; maahanmuuttajat; perustaidot; kielitaito; opiskelutaito; aikuiskouluttajat; pedagogiikka; arviointi

Vapaat asiasanat: adult education; migrants; study skills; basic skills; adult educators; pedagogy; evaluation


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2022-20-09 klo 13:09