A1 Journal article (refereed)
Oppilaan tilannesidonnainen kiinnittyminen yläkoulussa : yhteydet yleiseen kiinnittymiseen ja eri tilannetekijöihin (2021)


Pöysä, S. (2021). Oppilaan tilannesidonnainen kiinnittyminen yläkoulussa : yhteydet yleiseen kiinnittymiseen ja eri tilannetekijöihin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(3). https://bulletin.nmi.fi/2021/10/20/oppilaan-tilannesidonnainen-kiinnittyminen-ylakoulussa-yhteydet-yleiseen-kiinnittymiseen-ja-eri-tilannetekijoihin/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsPöysä, Sanni

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2021

Volume31

Issue number3

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2021/10/20/oppilaan-tilannesidonnainen-kiinnittyminen-ylakoulussa-yhteydet-yleiseen-kiinnittymiseen-ja-eri-tilannetekijoihin/

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessPartially open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78312

Additional informationLectio praecursoria. Artikkeli julkaistu vain verkkojulkaisuna.


Abstract

Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin yläkouluikäisten oppilaiden kouluun kinnittymistä sekä siinä ilmenevää tilannesidonnaista vaihtelua. Oppilaan kouluun kiinnittyminen eli student engagement on käsite, jota käytetään kuvaamaan oppilaan suhdetta kouluun, opiskeluun ja oppimiseen. Kiinnittyminen yhdistetään siihen, missä määrin ja miten oppilas osallistuu ja sitoutuu koulutyöhön, sekä siihen, kuinka oppilas kokee kouluympäristön tukevan omaa koulunkäyntiään ja oppimistaan (mm. Fredricks ym., 2004; Wang ym., 2019). Kouluun kiinnittyminen on moniulotteinen ilmiö, ja siten kiinnittymistä tarkasteltaessa pyritään ymmärtämään oppilaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä samanaikaisesti useammasta näkökulmasta. Tutkimuksellinen kiinnostus oppilaan kouluun kiinnittymistä kohtaan on lisääntynyt erityisesti muutaman viime vuosikymmenen aikana, kun kiinnittymisen on havaittu olevan yhteydessä muun muassa korkeampien oppimistulosten saavuttamiseen sekä siihen, että oppilaat saattavat opintonsa loppuun saakka (mm. Archambault ym., 2019). Samalla kun kouluun kiinnittymiseen kohdistuva tutkimus on vakiinnuttanut paikkansa kasvatustieteellisen ja psykologisen alan tutkimuksessa, on 2 Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 2021, Vol. 31, No. 3 © Niilo Mäki -säätiö kiinnittymisen vahvistamista alettu käyttää keinona tukea oppilasta oppimisessa ja koulunkäynnissä (Wang ym., 2019).


Keywordsupper comprehensive school pupilsschool environmentschoolworkstudy motivationcommitting oneselfschool satisfactionteacher-pupil relationshipsocial interactionlearning results

Free keywordstilannesidonnainen oppiminen


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 18:16