A1 Journal article (refereed)
Mikä muuttui vai muuttuiko mikään? : yli 65-vuotiaiden arki korona-aikana (2021)


Ahosola, P., Tuominen, K., Tiainen, K., Jylhä, M., & Jolanki, O. (2021). Mikä muuttui vai muuttuiko mikään? : yli 65-vuotiaiden arki korona-aikana. Gerontologia, 35(4), 342-355. https://doi.org/10.23989/gerontologia.103376


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ahosola, Päivi; Tuominen, Katariina; Tiainen, Kristina; Jylhä, Marja; Jolanki, Outi

Journal or series: Gerontologia

ISSN: 0784-0039

eISSN: 2489-494X

Publication year: 2021

Publication date: 04/11/2021

Volume: 35

Issue number: 4

Pages range: 342-355

Publisher: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.103376

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79540


Abstract

Koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat kohdistuneet erityisesti ikäihmisiin, joille tauti on vaarallisin. Miten korona-aika rajoituksineen on näkynyt ikääntyneiden elämässä ja hyvinvoinnissa? Tutkimuksemme aineistona on 31 kesällä 2020 tehtyä puhelinhaastattelua. Korona-aika rajoituksineen oli vaikuttanut haastateltujen arkeen ja hyvinvointiin eri tavoin. Suuri osa koki arkensa muuttuneen vain vähän tai ei ollenkaan, osa taas koki hyvinvointinsa huonontuneen merkittävästi. Jotkut kokivat arkensa jopa parantuneen. Niillä, joilla arki ei ollut juuri muuttunut, elämä oli saattanut olla jo ennestään rajoittunutta huonon toimintakyvyn ja vähäisten sosiaalisten kontaktien vuoksi. Osa haastatelluista oli kyennyt joko yksin tai muiden ihmisten tuella kehittämään uusia tapoja toimia, jolloin oli ollut mahdollista säilyttää arki lähes ennallaan. Ympäristön, kuten kävelyreittien ja viheralueiden, merkitys hyvinvoinnin ylläpitäjänä korostui pandemia-aikana. Yhteydenpito muihin ihmisiin puhelimitse oli tärkeä keino ylläpitää hyvinvointia. Uusi teknologia oli korvannut kasvokkaisia tapaamisia lähinnä niillä, joilla oli ennestään kokemusta sen käytöstä. Ikääntyneiden korona-arjessa korostuivat sopeutuminen, joustavuus ja elämänkokemuksen pohjalta syntyneet valmiudet pandemia-ajan kohtaamiseen.


Keywords: COVID-19; older people; elderly; experiences (knowledge); well-being; mental well-being; experienced well-being; social life; qualitative research


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:33