G5 Artikkeliväitöskirja
Associations of sleep characteristics and fatigue with physical activity patterns and unmet physical activity need in old age (2021)
Unta kuvaavien tekijöiden ja väsymyksen yhteys fyysiseen aktiivisuuden kertymiseen ja tyydyttämättömään liikunnantarpeeseen vanhuusiässä


Palmberg, L. (2021). Associations of sleep characteristics and fatigue with physical activity patterns and unmet physical activity need in old age [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 443. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8886-9


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Palmberg, Lotta

eISBN: 978-951-39-8886-9

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 443

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (92 sivua, 39 sivua useina numerointijaksoina)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8886-9

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Monilla ikääntyneillä ei ole mahdollisuutta lisätä fyysistä aktiivisuutta, vaikka niin toivoisivat, eli he kokevat tyydyttämätöntä liikunnantarvetta. Heikompi uni ja väsymys voivat heikentää mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja johtaa tyydyttämättömään liikunnantarpeeseen. Alkaessaan väsyä ikääntyneet ihmiset muokkaavat käyttäytymistään ja päivittäinen fyysinen aktiivisuus saattaa kertyä katkonaisemmin. Tällä väitöstutkimuksella oli kolme tavoitetta: 1) tutkia onko katkonaisempi fyysinen aktiivisuus yhteydessä korkeampaan väsyvyyteen ja heikompiin unta kuvaaviin tekijöihin, 2) tutkia, ovatko korkeampi väsymys ja heikompi uni yhteydessä tyydyttämättömään liikunnantarpeeseen, ja 3) ennustavatko alempi fyysisen aktiivisuuden taso ja väsymys tyydyttämättömän liikunnantarpeen kehittymistä. Tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen isomman tutkimuksen aineistoa: Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (n=848) -aineistoa, Finnish Twin Study on Aging (FITSA, n=344) -aineistoa ja Aktiivinen vanhuus (n=1021) –aineistoa, jonka osallistujat pitivät kiihtyvyysanturia (n=485). Muuttujat olivat itseraportoituja, laboratoriotestejä sekä kiihtyvyysanturimittaukseen perustuvia. Tutkittavat olivat kotona asuvia 75-93-vuotiaita henkilöitä. Tulokset osoittivat, että katkonaisempi fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä suurempaan fyysiseen väsyvyyteen ja heikompiin yöllistä lepoa kuvaaviin tekijöihin. Lyhyt unen kesto ja suurempi fyysinen väsyvyys olivat yhteydessä tyydyttämättömään liikunnantarpeeseen. Väsymyksen ja tyydyttämättömän liikunnantarpeen yhteys oli kaksisuuntainen ja selittyi heikommalla terveydellä ja matalammalla fyysisellä aktiivisuudella. Matalampi fyysinen aktiivisuus ennusti tyydyttämättömän liikunnantarpeen kehittymistä. Fyysisen aktiivisuuden katkonaisuuden tutkiminen saattaa auttaa niiden henkilöiden tunnistamisessa, joilla on riski suurempaan fyysiseen väsyvyyteen ja heikompaan yölliseen lepoon. Heikompi uni ja väsymys voivat heikentää mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen, mutta halu liikkua säilyy. Iän myötä vähenevä fyysinen aktiivisuus ei usein ole toivottua, ja monet ikääntyneet henkilöt saattavat tarvita erityistä tukea voidakseen lisätä fyysistä aktiivisuutta. Tulokset luovat pohjaa fyysisen aktiivisuuden edistämiselle ikääntyneillä henkilöillä.


YSO-asiasanat: ikääntyneet; fyysinen aktiivisuus; liikunta; tarpeet; väsymys; unihäiriöt; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: activity fragmentation; physical activity participation; fatigue


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:16