A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Sustainability for JYU : Jyväskylän yliopiston ilmasto- ja luontohaitat (2021)


El Geneidy, S., Alvarez Franco, D., Baumeister, S., Halme, P., Helimo, U., Kortetmäki, T., Latva-Hakuni, E., Mäkelä, M., Raippalinna, L.-M., Vainio, V., & Kotiaho, J. S. (2021). Sustainability for JYU : Jyväskylän yliopiston ilmasto- ja luontohaitat . Wisdom Letters, 2021(2). https://doi.org/10.17011/jyureports/2021/13


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: El Geneidy, Sami; Alvarez Franco, Diego; Baumeister, Stefan; Halme, Panu; Helimo, Ulla; Kortetmäki, Teea; Latva-Hakuni, Elli; Mäkelä, Marileena; Raippalinna, Liia-Maria; Vainio, Veera; et al.

Lehti tai sarja: Wisdom Letters

eISSN: 2669-9478

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 2021

Lehden numero: 2

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto, School of Resource Wisdom

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.17011/jyureports/2021/13

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104232476

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Jyväskylän yliopisto tavoittelee kampusten hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä strategiansa mukaisesti. Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin hanke Sustainability for JYU on selvittänyt suuntaviivoja tavoitteen saavuttamiseksi selvittämällä yliopiston merkittävimpiä ilmasto- ja luontohaittoja. Tarkastelun kohteeksi valikoituivat yliopiston ajoneuvot, energia ja kiinteistöt, hankinnat, matkustaminen n(työmatkat, kotimatkat eli matkat kodin ja yliopiston välillä sekä opiskelijavaihdot), ruoka ja sijoitukset. Luontohaittojen osalta tarkasteltiin lähinnä kaukolämmön ja hankintojen aiheuttamia luontohaittoja, sillä kyseessä on aivan uudenlaisen menetelmän kehitys. Jyväskylän yliopiston hiilijalanjälki oli vuonna 2019 noin 40 873 tonnia (t) hiilidioksidiekvivalenttia (CO₂e). Merkittävimmät päästölähteet olivat sijoitukset (43 %, 17 749 t CO₂e), hankinnat (26 %, 10 432 t CO₂e), energia ja kiinteistöt (14 %, 5 787 t CO₂e), matkustaminen (12 %, 4 923 t CO₂e) ja Semman ruoka (5 %, 1 942 t CO₂e). Jyväskylän yliopiston hiilijalanjäljen koostumus on melko samanlainen muiden yliopistojen kanssa, mutta merkittävän eron tekee sijoitusten hiilijalanjälki, jota ei ole tiettävästi missään muussa julkaistussa arviossa esitelty osana yliopiston hiilijalanjälkeä. Arviomme osoittaa sen kuitenkin olevan mahdollisesti merkittävä osa yliopiston epäsuoria päästölähteitä. Kehittämämme organisaatiotason luontohaittojen arviointi on kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuinen. Jyväskylän yliopiston kiinteistöjen kaukolämpöenergian, eli pääosin puu- ja turve-energian, kulutus aiheutti vuonna 2019 yhteensä noin 21,3 luontotyyppihehtaarin häviämisen. Hankintojen luontohaitat olivat noin 9,73 × 10-5 PDF (potentially disappeared fraction of species globally), eli yliopiston tekemät hankinnat heikentävät maankäytön kautta ekosysteemejä niin, että globaalissa mittakaavassa 1 laji potentiaalisesti kuolee sukupuuttoon noin 10 000 vuoden välein. Mikäli kaikki maailman korkeakoulut (n. 30 500 kpl, Ranking Web of Universities, 2020) aiheuttaisivat saman verran haittaa kuin Jyväskylän yliopisto, kuolisi noin kolme lajia sukupuuttoon vuosittain pelkästään korkeakoulujen hankintojen seurauksena. Merkittävimmät luontohaitat muodostuivat laboratoriotarvikkeiden (36 % hankintojen kokonaisluontohaitoista), palveluiden (28 %) sekä elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden (15 %) hankinnoista. Luontohaittojen laskentaa täydennetään ja kehitetään edelleen jatkossa. [Jatkuu julkaisussa]


YSO-asiasanat: yliopistot; kampukset; ympäristövaikutukset; hiilijalanjälki; hiilineutraalius; kestävä kehitys; ilmastonmuutokset


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:17