A1 Journal article (refereed)
Näennäinen normi vai elettyä demokratiaa? : varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuus kasvatusalan opiskelijoiden ja ammattilaisten puheessa (2021)


Sevon, E., Mustola, M., Hautakangas, M., Hautala, P., Ranta, M., Salonen, E., & Alasuutari, M. (2021). Näennäinen normi vai elettyä demokratiaa? : varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuus kasvatusalan opiskelijoiden ja ammattilaisten puheessa. Kasvatus ja aika, 15(3-4), 333-349. https://doi.org/10.33350/ka.107996


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsSevon, Eija; Mustola, Marleena; Hautakangas, Merja; Hautala, Paula; Ranta, Minna; Salonen, Eija; Alasuutari, Maarit

Journal or seriesKasvatus ja aika

ISSN1797-2299

eISSN1797-2299

Publication year2021

Volume15

Issue number3-4

Pages range333-349

PublisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33350/ka.107996

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78789


Abstract

Lasten osallisuus on yksi tämän hetken ajankohtaisista keskusteluista suomalaisessa
varhaiskasvatuksessa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Tässä artikkelissa tarkastelemme lasten oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyneeseen koulutuskokonaisuuteen osallistuneiden opiskelijoiden puhetapoja lasten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Aineisto muodostuu opiskelijoiden yksilöhaastatteluista ja ryhmäkeskusteluista (n = 31). Kysymme, millaisia puhetapoja lasten osallisuudesta on tunnistettavissa opiskelijoiden haastattelu- ja ryhmäkeskustelupuheesta. Erotimme diskurssianalyysin avulla neljä puhetapaa: osallisuus normina, rajattu ja näennäinen osallisuus, eletty osallisuus ihanteena sekä pakeneva osallisuus. Tulostemme perusteella lasten osallisuus esitettiin sekä tavoittamattomana normina, aikuisen rajaamana ja määrittämänä, että ihanteena lasten eletystä kansalaisuudesta. Osallisuuspuhetavoissa lasten yhdenvertaista osallisuutta ja demokratiaa korostavan pedagogiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun perustan muodostivat YK:n lapsen oikeuksien sopimus, eletty, arkeen kiinnittyvä osallisuus sekä lasten aseman ja eriarvoistavien mekanismien tiedostaminen.


Keywordsdemocracydiscourse analysisConvention on the Rights of the Childinvolvement (participation)early childhood education and care


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating1


Last updated on 2024-22-04 at 21:15