A1 Journal article (refereed)
Demokratiakasvatuksen tiellä? : toimintatutkimus luokanopettajaopiskelijoiden kasvusta demokratiakasvattajiksi (2021)


Hiljanen, M., Tallavaara, R., Rautiainen, M., & Männistö, P. (2021). Demokratiakasvatuksen tiellä? : toimintatutkimus luokanopettajaopiskelijoiden kasvusta demokratiakasvattajiksi. Kasvatus ja aika, 15(3-4), 350-368. https://doi.org/10.33350/ka.111332


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Hiljanen, Mikko; Tallavaara, Riitta; Rautiainen, Matti; Männistö, Perttu

Journal or series: Kasvatus ja aika

ISSN: 1797-2299

eISSN: 1797-2299

Publication year: 2021

Volume: 15

Issue number: 3-4

Pages range: 350-368

Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33350/ka.111332

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78791


Abstract

Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu opettajien vahvaan osaamiseen ja autonomiaan, jonka opettajat omaksuvat opettajankoulutuksen aikana. Kuitenkin useat tutkimukset ja selvitykset ovat osoittaneet, että vaikka demokratia arvolähtökohtana tunnistetaan kaikissa suomalaisissa opettajankoulutusta antavissa yksiköissä, antaa koulutus vain vähän valmiuksia toteuttaa demokratiakasvatusta. Artikkelissa analysoimme opetuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on ollut tarjota luokanopettajaopiskelijoille vahvat tiedot ja taidot toteuttaa demokratia- ja yhteiskuntakasvatusta suuntaamalla koulutuksen tavoitteita kohti demokratiaa elämäntapana. Kuvaamme ja analysoimme ryhmän arkea ja toimintaa, jonka avulla tavoitteeseen on pyritty, minkä jälkeen tarkastelemme opiskelijoiden ajattelussa tapahtuneita muutoksia analysoimalla opiskelijoiden opintojen aikana tekemiä kirjoitelmia kaksivaiheisen sisällönanalyysin avulla ja peilaamalla niitä Euroopan neuvoston muotoilemiin demokratiakompetensseihin. Analyysin perusteella esitämme, että demokraattisen elämäntavan luominen kouluihin ja laajemmin kasvatuksen piiriin on jatkuvaa dialogista ja vuorovaikutteista kulttuurin rakentamista, mitä kehystävät eri lähtökohdista tulevien ihmisten käsitykset yhtäältä omasta itsestään sekä yhteisöjen toiminnasta sekä toisaalta aiemmin omaksutut käsitykset koulusta ja kasvatuksesta.


Keywords: democracy; teacher training; lifestyle; competence; teachers

Free keywords: demokraattinen elämäntapa; demokratiakompetenssit


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 15:21