G5 Artikkeliväitöskirja
Kieli-ideologia ja kirjailijakäsitys 2010-luvun Suomessa : muunkielisten kirjailijoiden kokemuksia suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa (2021)


Talaskivi, K. (2021). Kieli-ideologia ja kirjailijakäsitys 2010-luvun Suomessa : muunkielisten kirjailijoiden kokemuksia suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU dissertations, 449. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8912-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Talaskivi, Katri

ISBN: 978-951-39-8912-5

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 449

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (88 sivua, 65 sivua useina numerointijaksoina)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8912-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämä väitöskirja sijoittuu teoreettisesti kirjallisuussosiologian, kulttuuripolitiikan tutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen risteykseen. Siinä paneudutaan ilmiöön, jota ei olisi olemassa, ellei sitä tarkasteltaisi suomalaisen kirjallisuusinstituution näkökulmasta: kirjailijoihin, joiden ensimmäinen kieli on jokin muu kuin jokin Suomen virallisista kielistä. Väitöskirja koostuu kolmesta julkaistusta, vertaisarvioidusta artikkelista sekä johdanto-osasta, jossa tuon yhteen artikkeleiden näkökulmat. Yksi tämän väitöskirjan päätavoitteista on ollut luoda kuva tästä ”ryhmästä” kirjailijoita. Toinen päämääräni on ollut heijastaa kirjailijoiden kokemuksia suomalaisen kirjallisuusinstituution syvälle juurtuneisiin käytänteisiin. Työn pääasiallinen aineisto koostuu 31 kirjailijan vastauksista kyselyyn, jonka toimitin sähköpostitse, postitse tai henkilökohtaisesti 77 kirjailijalle. Kyselyyn saattoi vastata suomeksi, englanniksi, espanjaksi, venäjäksi tai arabiaksi. Aineisto teemoiteltiin, ja teemojen pohjalta kehitin kolmen osa-artikkelin tutkimuskysymykset. Kyselyyn vastanneiden kirjailijoiden mielestä heidän asemaansa kirjallisuuden kentällä edistäisivät parhaiten ammatilliset verkostot, ja ennen kaikkea se, että heitä kohdeltaisiin ammattilaisina, ei maahanmuuttajakirjailijoina. Suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota muilla kielillä tai epätyypillisillä tavoilla kuten internetissä tai kirjallisuuslehdissä julkaistua kirjallisuutta koskevaan arviointiin ja asiantuntemukseen. Tulevaisuudessa, kulttuurisektorin rajalliset taloudelliset resurssit toki huomioiden, taloudellinen tuki käsikirjoitusten käännättämiselle kustantamojen arviointiprosesseja varten olisi hyvä työkalu tukea muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettujen kirjojen julkaisemista.


YSO-asiasanat: vähemmistökielet; kirjallisuussosiologia

Vapaat asiasanat: kirjallisuusinstituutio; kieli-ideologia


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2021-29-11 klo 15:31