A1 Journal article (refereed)
Bergson ja intuitio filosofian metodina (2021)


Lipsanen, K. (2021). Bergson ja intuitio filosofian metodina. Tiede ja edistys, 46(3), 133-146. https://doi.org/10.51809/te.112632


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lipsanen, Katariina

Journal or series: Tiede ja edistys

ISSN: 0356-3677

Publication year: 2021

Volume: 46

Issue number: 3

Pages range: 133-146

Publisher: Tutkijaliitto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.51809/te.112632

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78906


Abstract

Tässä artikkelissa käsittelen Henri Bergsonin (1859–1941) intuition käsitettä ja sen suh-detta hänen filosofiseen menetelmäänsä. Bergsonin on nähty tarkoittavan intuitiolla yhtäältä filosofi-an metodia ja toisaalta tiettyä älyyn verrattavaa filosofialle ainutlaatuista tiedon muotoa. Esitän, että Bergsonille intuitio on samanaikaisesti näitä molempia. Se on todellisuuden ajattelemista kestona, sisäistä jatkuvuuttamme muistuttavana liikkeenä. Intuitiossa tavoitetaan todellisuuden luonne sikäli kuin se on läsnä myös meissä itsessämme tällaisena jatkuvuutena. Metodologisesti se on todellisuuden tarkastelua ajallisuuden ja muutoksen perspektiivistä. Tiedon muotona se on välitöntä ymmärrystä tarkastelun kohteesta itsestään.


Keywords: intuition; philosophy

Free keywords: Bergson, Henri; filosofinen metodi

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 15:21