A1 Journal article (refereed)
Biologian ja epistemologian vastavuoroisuus Bergsonin filosofiassa (2021)


Myllymaa, L. (2021). Biologian ja epistemologian vastavuoroisuus Bergsonin filosofiassa. Tiede ja edistys, 46(3), 162-176. https://doi.org/10.51809/te.112634


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Myllymaa, Lauri

Journal or series: Tiede ja edistys

ISSN: 0356-3677

Publication year: 2021

Volume: 46

Issue number: 3

Pages range: 162-176

Publisher: Tutkijaliitto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.51809/te.112634

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78907


Abstract

Elämä on nähty merkittävänä aiheena Bergsonin filosofiassa. Elämän filosofinen merkitys Bergsonilla ilmenee selvästi hänen pääteoksessaan L’évolution créatrice (Luova evoluutio, 1907), jossa hän keskittyy inhimillisten tietokykyjen evolutiivisen alkuperän rekonstruointiin ja tieto-opillisiin seurauksiin. Bergsonin mukaan biologia tarjoaa filosofialle tietokykyjen kehitysteoreettisen näkökulman, ja filosofia metafysiikka-na täsmentää biologialle sopivaa epistemologiaa. Tässä artikkelissa esittelen Bergsonin filosofisen teorian biologian ja epistemologian vastavuoroisesta suhteesta. Aloitan epistemologian, tieteen ja metafysiikan välisen suhteen selventämisellä Bergsonin teoriassa. Sen jälkeen esittelen, kuinka Bergson näkee tietokykyjen kehittymisen olennaisena osana eläinten yleistä kehityshistoriaa. Analysoimalla eläinkunnan kognitiivisten kykyjen kahta taipumusta, älykkyyttä (intelligence) ja vaistoa (instinct), Bergson kehittää näkemyksen metafysiikasta, jonka avulla on mahdollista selvittää epistemologian ja biologian keskinäistä riippuvuutta ja vastavuoroisuutta. Lopuksi valaisen tätä vastavuoroisuutta Bergsonin analyysilla käsitteellisen tiedon muo-dostumisesta.


Keywords: philosophy; biology; theory of knowledge; metaphysics; intelligence (mental properties); instincts

Free keywords: Bergson, Henri; epistemologia

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 15:25