D4 Published development or research report or study
Koronapandemian vaikutukset jatko-opintoihin : Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan keväällä 2020 ja 2021 toteuttaman kyselyn tulokset (2021)


Tammelin-Laine, T., Ojala, J., & Niskanen, H. (2021). Koronapandemian vaikutukset jatko-opintoihin : Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan keväällä 2020 ja 2021 toteuttaman kyselyn tulokset. Jyväskylän yliopisto. JYU Reports, 12. https://doi.org/10.17011/jyureports/2021/12


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tammelin-Laine, Taina; Ojala, Jari; Niskanen, Heli

eISBN: 978-951-39-8969-9

Journal or series: JYU Reports

eISSN: 2737-0046

Publication year: 2021

Number in series: 12

Number of pages in the book: 61

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.17011/jyureports/2021/12

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8969-9

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Covid-19-pandemian vaikutuksia elämän eri osa-alueille on jo tutkittu ympäri maailman. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa haluttiin saada parempi käsitys pandemian ja siitä aiheutuneiden poikkeusolojen vaikutuksista jatko-opintoihin ja niiden suorittamiseen. Niinpä tiedekunnassa päätettiin toteuttaa keväällä 2020 jatko-opiskelijoille suunnattu kysely, jossa selvitettiin esimerkiksi poikkeusolojen vaikutuksia opintojen edistämiseen ja vastaajien poikkeusolojen aikana kohtaamia haasteita jatko-opintojen eri osa-alueilla. Kyselyyn vastasi 164 jatko-opiskelijaa tiedekunnan eri laitoksilta. Koska poikkeusolot pitkittyivät, tiedekunnassa päätettiin toistaa kyselytutkimus vuotta myöhemmin, keväällä 2021. Tähän kyselyyn vastasi 78 jatko-opiskelijaa. Tässä raportissa esitellään kootusti kummankin kyselyn tulokset ja niiden pohjalta koostetut ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Kyselyvastausten perusteella voidaan sanoa, että pandemian ja sen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus jatko-opintoihin polarisoituu: Toisten opintoihin poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi, kun taas toisten mielestä vaikutuksia on ollut vain vähän tai ei lainkaan. Myös vaikutusten koettu laatu vaihtelee vastaajittain: Jotkut vastaajista kokivat pandemian vaikuttaneen positiivisesti esimerkiksi niin, että tutkimukseen keskittyminen on mahdollista aiempaa paremmin. Toisille poikkeusoloista on ollut huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä, ja pandemian takia on voinut joutua esimerkiksi keskeyttämään aineistonkeruun tai ulkomaille suuntautuneen tutkimusvierailun. Keskeisimmäksi pandemian haittavaikutukseksi jatko-opintojen kannalta nousi niin paikallisen, kansallisen kuin kansainvälisenkin verkostoitumisen mutkistuminen. Lisäksi poikkeusolojen pitkittyminen on lisännyt verkostoitumiseen liittyviä haasteita. Kyselyiden tulosten perusteella näyttää siltä, että olisi hyvä tarttua kehittämismielessä ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1. Pandemiasta riippumatta jatko-opintojaan etäyhteyksien kautta edistävien opiskelijoiden lisätuen tarve ja yliopistoyhteisöön sitoutuminen 2. Tarvittaessa tarjottava matalan kynnyksen etäohjaus, jossa keskiössä jatko-opiskelijan hyvinvointi 3. Yliopistoyhteisöön kuulumisen kokemuksen lisääminen vertaistuella 4. Poikkeusolojen aikana hyväksi havaittujen käytäntöjen säilyttäminen jatkossakin.


Keywords: pandemics; COVID-19; unusual conditions; effects (results); experiences (knowledge); students; postgraduate studying; doctoral education; institutions of higher education; universities; questionnaire survey


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-19-08 at 19:41