C2 Edited work
Lukutaito - tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (2021)


Leino, K., Rautopuro, J., & Kulju, P. (Eds.). (2021). Lukutaito - tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Leino, Kaisa; Rautopuro, Juhani; Kulju, Pirjo

ISBN: 978-952-7411-15-5

eISBN: 978-952-7411-16-2

Journal or series: Kasvatusalan tutkimuksia

ISSN: 1458-1094

eISSN: 2489-768X

Publication year: 2021

Number in series: 82

Number of pages in the book: 389

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Lukutaito on keskeinen pohja niin opiskelulle, lukunautinnolle, yhteiskuntaan osallistumiselle kuin oman identiteetin kehittämisellekin. Hyvä lukutaito luo vakaan pohjan, joka auttaa etenemään elämän poluilla. 2000-luvulla on kuitenkin havaittu, että Suomessa kiinnostus lukemiseen on vähentynyt ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Opetusvelvollisuuden laajentaminen nostaa esiin kysymyksiä nuorten osaamistarpeista, -tavoitteista ja oppisisällöistä. Tässä kirjassa lukemista ja oppimista lähestytään kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat hyvän lukutaidon kehittäminen, oppimisen moninaisuus sekä perusopetuksen jälkeisten tarpeiden ja tavoitteiden tarkastelu. Kirjan artikkeleissa pohditaan mm. digitekstien vaikutusta lukutaitoon, lukutaidon merkitystä koulunkäynnille sekä taitotasoltaan ja taustaltaan erilaisten nuorten koulupolkuja. Kirjan artikkelien lähtökohtana on PISA 2018 -tutkimus, jossa arvioinnin pääalueena oli lukutaito jo kolmannen kerran PISA-historian aikana. Kirja sopii kaikille oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneille, kuten opettajille, opettajankouluttajille, koulutuksen järjestäjille, koulutuspolitiikan päättäjille, opiskelijoille ja tutkijoille.


Keywords: literacy; reading; young people; education and training; teaching and instruction; education policy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


This publication includes articles with JYU authors:

Last updated on 2022-19-08 at 19:55