B1 Non-refereed journal articles
IPR-aineistojen mahdollisuuksia, replikointitarpeita ja teknisiä haasteita (2021)


Heikkilä, J. (2021). IPR-aineistojen mahdollisuuksia, replikointitarpeita ja teknisiä haasteita. Informaatiotutkimus, 40(4), 27-51. https://doi.org/10.23978/inf.112094


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Heikkilä, Jussi

Journal or series: Informaatiotutkimus

ISSN: 1797-9137

eISSN: 1797-9129

Publication year: 2021

Volume: 40

Issue number: 4

Pages range: 27-51

Publisher: Informaatiotutkimuksen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23978/inf.112094

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79168

Additional information: Katsaukset.


Abstract

Tässä artikkelissa tehdään katsaus aineettomien oikeuksien eli IPR- (intellectual property rights) aineistoihin erityisesti suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Keskityn patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja mallioikeusaineistoihin eli teollisoikeuksiin jättäen tekijänoikeudet tarkastelun ulkopuolelle. Digitalisaation myötä rekisteriaineistojen laatu ja saatavuus ovat jatkuvasti lisääntyneet ja IPR-järjestelmien toiminnan tutkimus sekä hypoteesien empiirinen testaus ovat tulleet mahdolliseksi ennennäkemättömällä tavalla. Eräitä mielenkiintoisia aiheita, joiden tutkimuksen yhä laadukkaammat IPR-aineistot mahdollistavat ovat 1) kokonaisvaltaisempi IPR-analyysi, joka patenttien ohella hyödyntää tavaramerkki-, mallioikeus- ja hyödyllisyysmalliaineistoja, 2) Euroopan integraation ja Kiinan roolin kasvun vaikutusten analyysi IPR-kontekstissa ja 3) digitalisaation ja tekoälyn vaikutusten arviointi sekä uudet sovelluskohteet IPR-alalla. Lisäksi aiempien tutkimusten toistaminen eli replikointi nykyisillä aiempaa kattavammilla ja laadukkaammilla rekisteriaineistoilla olisi tärkeää, koska digitalisaatio ja globalisaatio ovat 2000-luvulla muuttaneet IPR-toimintaympäristöä nopealla tahdilla.


Keywords: patents; utility models; trademarks; design rights; intellectual property law


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-20-09 at 14:22