B1 Non-refereed journal articles
Opiskelijoiden kokemuksia kemian opiskelusta koronakevään aikana (2021)


Valto, P., & Lahtinen, T. (2021). Opiskelijoiden kokemuksia kemian opiskelusta koronakevään aikana. Yliopistopedagogiikka, 28(2). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/opiskelijoiden-kokemuksia-kemian-opiskelusta-koronakevaan-aikana/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valto, Piia; Lahtinen, Tanja

Journal or series: Yliopistopedagogiikka

eISSN: 2242-8070

Publication year: 2021

Volume: 28

Issue number: 2

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/opiskelijoiden-kokemuksia-kemian-opiskelusta-koronakevaan-aikana/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79151


Abstract

Koronapandemia sulki korkeakoulut keväällä 2020 hyvin nopealla aikataululla. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella siirryttiin etäopiskelujaksolle ja tehtiin nopea digiloikka etäopiskelun mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden kokemuksia kevään 2020 etäopiskelujaksosta kartoitettiin kolmen eri kyselyn avulla. Kyselyiden tulosten perusteella kemian etäopetusta pyrittiin kehittämään nopealla aikataululla paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Vastausten perusteella kemian opiskelijat pitivät kemian laitoksen etäopiskelun toteutustapaa pääosin onnistuneena. Etäopiskelujakson aikana haasteeksi nousivat opiskelijoiden omien opiskelutaitojen kehittäminen, kurssien sopivien työmäärien asettaminen ja yhteydenpidon aktivointi sekä opiskelijoiden että opetushenkilökunnan näkökulmasta.


Keywords: pandemics; epidemics; COVID-19; chemistry; teaching and instruction; educational methods; distance teaching; distance studies; students; experiences (knowledge); learning environment


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-20-09 at 13:24