B1 Non-refereed journal articles
Alkuorientaatio koronan keskellä : alkukeitoksen avulla kemian opintoihin kiinni (2021)


Valto, P. (2021). Alkuorientaatio koronan keskellä : alkukeitoksen avulla kemian opintoihin kiinni. Yliopistopedagogiikka, 28(2). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/alkuorientaatio-koronan-keskella-alkukeitoksen-avulla-kemian-opintoihin-kiinni/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valto, Piia

Journal or series: Yliopistopedagogiikka

eISSN: 2242-8070

Publication year: 2021

Volume: 28

Issue number: 2

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/alkuorientaatio-koronan-keskella-alkukeitoksen-avulla-kemian-opintoihin-kiinni/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79152


Abstract

Korkeakouluopintojen merkityksellinen aloitus antaa suuntaa niiden yleiselle sujuvuudelle. Yliopistojen alkuorientaatioviikoilla tai -kursseilla on täten suuri merkitys opintoihin integroitumiselle ja myös niiden jatkuvuudelle. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella alkuorientaatio on vuodesta 2007 lähtien järjestetty kahden opintopisteen arvoisena kemian perusopintokokonaisuuteen sisältyvänä Alkukeitos-kurssina. Kurssin tavoitteena on tukea kemian opiskelijoiden opintojen sujuvaa aloitusta ja opintoihin sitoutumista. Syksyllä 2020 Alkukeitos-kurssin järjestäminen aiheutti haasteita vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Kurssin korona-ajan toimintamallin toimivuutta arvioitiin palautekeskustelujen ja Moodle-oppimisympäristön palauteosion avulla. Haasteista huolimatta kurssin suunnittelu- ja toteutustyö palkittiin aloittavien opiskelijoiden pääosin positiivisella palautteella. Haasteena osin verkko- ja pienryhmätoteutusta hyödyntäneessä orientaatiossa oli aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyminen ja sitoutuminen opiskeltavaan aineeseen.


Keywords: chemistry; teaching and instruction; institutions of higher education; students; orientation (cognition); pandemics; epidemics; COVID-19; distance teaching; distance studies; educational methods; learning environment; experiences (knowledge); committing oneself; challenges; feedback


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-20-09 at 13:30