B1 Non-refereed journal articles
Avoimen yliopiston nollasuorittajat – miksi opinnot eivät etene? (2021)


Maunula, M., Maunumäki, M., & Anttonen, S. (2021). Avoimen yliopiston nollasuorittajat – miksi opinnot eivät etene?. Yliopistopedagogiikka, 28(2). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/avoimen-yliopiston-nollasuorittajat-miksi-opinnot-eivat-etene/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Maunula, Minna; Maunumäki, Minna; Anttonen, Sanna

Journal or series: Yliopistopedagogiikka

eISSN: 2242-8070

Publication year: 2021

Volume: 28

Issue number: 2

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/avoimen-yliopiston-nollasuorittajat-miksi-opinnot-eivat-etene/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79141


Abstract

Nykyinen koulutuspolitiikka vastaa työelämän muutostarpeisiin ohjaamalla työuran eri vaiheissa olevia aikuisia kehittämään osaamistaan jatkuvan oppimisen hengessä. Moni hakeutuu toiveikkaana avoimeen yliopistoon, mutta yllättävän monen opinnot eivät etene lainkaan. Kutsumme näitä opiskelijoita nollasuorittajiksi. Tutkimus selvittää avoimen yliopiston nollasuorittajien opintojen etenemättömyyden syitä. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 verkkokyselynä. Vastauksia saatiin 185 vastausprosentin ollessa 45. Tulosten mukaan etenemättömyyttä selittää kolme tekijää: 1) elämänalueiden yhteensovittamisen vaikeudet, 2) puutteet akateemisissa opiskelutaidoissa ja 3) passiivisuus ohjaukseen hakeutumisessa. Tutkimuksella haluamme nostaa nollasuorittamisen ilmiön esille ajassa, jota leimaavat huippusuorittamisen ihanne, jatkuvan oppimisen ideologia ja opintojen digitalisoituminen.


Keywords: study; studies; students; lifelong learning; open university; study skills; motivation (mental objects); study motivation; committing oneself; performance (coping); study attainments; study performance; challenges; time use; combining


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-20-09 at 13:36