B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Avoimen yliopiston nollasuorittajat – miksi opinnot eivät etene? (2021)


Maunula, M., Maunumäki, M., & Anttonen, S. (2021). Avoimen yliopiston nollasuorittajat – miksi opinnot eivät etene?. Yliopistopedagogiikka, 28(2). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/avoimen-yliopiston-nollasuorittajat-miksi-opinnot-eivat-etene/


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Maunula, Minna; Maunumäki, Minna; Anttonen, Sanna

Lehti tai sarja: Yliopistopedagogiikka

eISSN: 2242-8070

Julkaisuvuosi: 2021

Volyymi: 28

Lehden numero: 2

Kustantaja: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/12/20/avoimen-yliopiston-nollasuorittajat-miksi-opinnot-eivat-etene/

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79141


Tiivistelmä

Nykyinen koulutuspolitiikka vastaa työelämän muutostarpeisiin ohjaamalla työuran eri vaiheissa olevia aikuisia kehittämään osaamistaan jatkuvan oppimisen hengessä. Moni hakeutuu toiveikkaana avoimeen yliopistoon, mutta yllättävän monen opinnot eivät etene lainkaan. Kutsumme näitä opiskelijoita nollasuorittajiksi. Tutkimus selvittää avoimen yliopiston nollasuorittajien opintojen etenemättömyyden syitä. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 verkkokyselynä. Vastauksia saatiin 185 vastausprosentin ollessa 45. Tulosten mukaan etenemättömyyttä selittää kolme tekijää: 1) elämänalueiden yhteensovittamisen vaikeudet, 2) puutteet akateemisissa opiskelutaidoissa ja 3) passiivisuus ohjaukseen hakeutumisessa. Tutkimuksella haluamme nostaa nollasuorittamisen ilmiön esille ajassa, jota leimaavat huippusuorittamisen ihanne, jatkuvan oppimisen ideologia ja opintojen digitalisoituminen.


YSO-asiasanat: opiskelu; opinnot; opiskelijat; elinikäinen oppiminen; avoin yliopisto; opiskelutaito; motivaatio; opiskelumotivaatio; sitoutuminen; suoriutuminen; opintosuoritukset; opintomenestys; haasteet (ongelmat); ajankäyttö; yhteensovittaminen


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2022-17-06 klo 11:54