A1 Journal article (refereed)
Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa (2021)


Hovila, T.-M., & Lipsanen, K. (2021). Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa. Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 78, 123-147. https://journal.fi/ajatus/article/view/125146


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsHovila, Tiia-Mari; Lipsanen, Katariina

Journal or seriesAjatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja

ISSN0355-1725

Publication year2021

Volume78

Pages range123-147

PublisherSuomen filosofinen yhdistys ry

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://journal.fi/ajatus/article/view/125146

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84690

Additional informationArtikkeli avautuu Journal.fi -palvelussa 12 kk julkaisemisen jälkeen.


Abstract

Filosofian tutkimusartikkeleissa harvoin eksplikoidaan tutkimuksessa käytettyä metodia, ja jos eksplikoidaan, esitys on usein hyvin suppea. Nykytutkimuksessa kysymykset menetelmien tunnistamisen keinoista ovat jääneet vähälle huomiolle. Kuitenkin on selvää, että jokaisesta filosofisesta tutkimuksesta löytyy tekemisen tapa, metodi. Tämän tutkimuksen lähestymistapa on metafilosofinen, ja sen tavoitteena on tutkia yhtäältä filosofisia metodeja ja toisaalta kuinka niitä voidaan tunnistaa filosofisista teksteistä. Tapausesimerkkinä tutkitaan suomalaisen filosofin, Erik Ahlmanin, tekstejä ja niissä esiintyviä metafilosofisia huomautuksia. Tutkimus osoitti Ahlmanin ajattelusta löytyvän tiettyjä filosofista työtä ohjaavia perusperiaatteita: filosofin kahtalainen asenne, filosofian ero suhteessa tieteeseen sekä intuitiivisen tiedon ja järkeilyn vuorottelu filosofiassa. Lisäksi tutkimus osoitti tarpeen kehittää metafilosofista menetelmien tutkimusta.


Keywordsphilosophymethodologyresearch methodsmetaphilosophyexplainingcomprehensionintuitionreasoningtextual analysisclose reading

Free keywordsAhlman, Erik

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating2


Last updated on 2024-22-04 at 16:11