G5 Artikkeliväitöskirja
Investigation of brain processes of speech perception and production in adults and children using MEG (2021)
Aikuisten ja lasten puheen havaitsemiseen ja tuottamiseen liittyvien aivoprosessien tutkiminen MEG:llä


Kolozsvári, O. B. (2021). Investigation of brain processes of speech perception and production in adults and children using MEG [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 459. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8927-9


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Kolozsvári, Orsolya Beatrix

eISBN: 978-951-39-8927-9

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 459

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (62 sivua, 39 sivua useina numerointijaksoina)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8927-9

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Puhuttu kieli on tärkeä osa arkeamme. Kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä on pystyttävä seuraamaan ja yhdistelemään vastaanotettua kuultua ja nähtyä informaatiota, mutta yleensä on myös pystyttävä reagoimaan puheeseen ja tuottamaan sitä. Vaikka puheen havaitsemista on tutkittu suhteellisen perusteellisesti, aina tavujen havaitsemisesta keskustelujen seuraamiseen asti, on yhä osittain epäselvää, kuinka aivot havaitsevat puheen. Puheen tuottamista on vieläkin haasteellisempaa tutkia aivotasolla, koska siihen ei liity pelkästään puhe-elinten liike, joka lisää lihastoiminnan häiriöitä tallennettuun signaaliin, vaan ääneen lausutussa puheessa aivojen tarvitsee prosessoida havainto kuulemastaan omasta puheesta. Aivotason tutkimuksissa käytetään usein yksinkertaistettuja ärsykkeitä aivotoiminnan mittaamiseen liittyvien teknisten haasteiden vuoksi, joten kielellisten yksiköiden välinen vertailu on harvinaista. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin puheen havaitsemisen aivotason korrelaatteja tavutasolla audiovisuaalisen havaintotehtävän avulla. Lasten ja aikuisten aivopuoliskojen toiminnan kehityksellisiä eroja puhuttujen sanojen ja virkkeiden seuraamisessa tutkittiin koherenssimittojen perusteella. Lisäksi perehdyttiin aiemmin puheen havaitsemisen tutkimuksessa käytetyn analyysimenetelmän soveltamiseen tutkittaessa puheen tuottamista aivotasolla; sitä voitaisi käyttää myös tulevissa tutkimuksissa. Tutkimuksessa 1 tutkittiin audiovisuaalisen puheen havaitsemisen aivokorrelaatteja tavutasolla ja erityisesti ärsykkeiden kongruenssin ja tuttuuden vaikutusta aivovasteisiin aikuisilla, joiden kielelliset taustat ovat erilaiset (suomi ja kiina). Ärsykkeiden kongruenssilla – eli kun se, mitä tutkittavat näkivät, vastasi heidän kuulemaansa verrattuna siihen kun se, mitä nähtiin ei vastannut kuultua – havaittiin olevan merkitystä, ja vasteet erosivat pääasiassa oikeilla ohimoalueilla. Tutkimuksessa 2 tarkasteltiin lasten ja aikuisten aivojen kykyä seurata puheen voimakkuusvaihtelua sanoissa ja virkkeissä; kyky voimakkuusvaihtelun seuraamiseen korreloitiin tavujen aivovasteiden kanssa, jotta voitiin tutkia kahden prosessin kehityksen mahdollista päällekkäisyyttä. Lisäksi aivoindeksit korreloitiin kognitiivisten mittojen kanssa. Tulokset osoittavat, että puheen seuraaminen paranee iän mukana ja että tämä kehitys on riippumaton muutoksista aivovasteessa yksinkertaisempiin puheärsykkeisiin (tavuihin). Tutkimuksessa 3 otettiin käyttöön uusi puheen seuraamisen mittausmenetelmä, eli mitattiin aikuisten puhetta kiihtyvyysanturilla tallentaen samalla heidän aivotoimintaansa.


YSO-asiasanat: puhe (puhuminen); puheentuotto; havaitseminen; kognitiiviset prosessit; kielellinen kehitys; aivotutkimus; MEG; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: speech tracking; speech production; coherence measure; event-related responses; magnetoencephalography


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:49