D1 Article in a trade journal
Matemaattisen ajattelun kielentäminen ymmärtävän oppimisen perustana (2022)


Perkkilä, P., & Joutsenlahti, J. (2022). Matemaattisen ajattelun kielentäminen ymmärtävän oppimisen perustana. Dimensio-lehti, 20.1.2022. https://dimensiolehti.fi/matemaattisen-ajattelun-kielentaminen-ymmartavan-oppimisen-perustana/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Perkkilä, Päivi; Joutsenlahti, Jorma

Journal or series: Dimensio-lehti

eISSN: 2669-8382

Publication year: 2022

Publication date: 20/01/2022

Volume: 20.1.2022

Publisher: Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://dimensiolehti.fi/matemaattisen-ajattelun-kielentaminen-ymmartavan-oppimisen-perustana/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Artikkelin tarkoituksena on avata kielentämistä pedagogisena lähtökohtana matematiikan opetuksessa. Kielentämisen periaatteita avataan ja konkretisoidaan tehtäväesimerkkien avulla. Kielentäessään oppilas saa mahdollisuuden rakentaa matemaattista ajatteluaan puhekielen ja kirjoitetun kielen (luonnollinen kieli), piirroksin/kuvin, graafisin esityksin (kuviokieli) sekä matematiikan symbolikielellä. Parhaimmillaan matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielentämisen avulla tarkoittaa monipuolista matemaattisen ajattelun rakentamista sallivassa ja vapautuneessa oppimisen ilmapiirissä, jossa oppilaat oppivat toistensa ajattelusta. Käyttäessään kielentämistä opetuksessa pedagogisena lähtökohtana myös opettaja oppii kuuntelemaan oppilaiden ajatuksia sekä seuraamaan oppilaiden työskentelyä. Tällä tavalla opettaja saa arvokasta tietoa oppilaiden osaamisen tasosta ja voi suunnitella mahdollista ohjauksen ja tuen tarvetta.


Keywords: mathematical thinking; learning; mathematics teachers; preschool education; primary and lower secondary education; multiliteracy

Free keywords: languaging


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-26-01 at 15:58