G4 Monografiaväitöskirja
Kansakoululaisen lauluaarteisto : jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa (2022)
The song treasure of elementary school children : familiar songs from the years of rebuilding in elderly’s singing experiences and memories


Tammela, A. (2022). Kansakoululaisen lauluaarteisto : jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 481. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8993-4


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Tammela, Annika

eISBN: 978-951-39-8993-4

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 481

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (315 sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8993-4

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Väitöskirja käsittelee suomalaisten ikäihmisten lapsuusvuosilta tuttuja lauluja ja niihin liittyviä muistoja ja merkityksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka toisen maailmansodan jälkeen lapsuuttaan eläneet, nyt ikääntyneet, suhtautuvat lauluihin, joita he ovat kuulleet ja laulaneet kansakouluikäisinä. Tämä kulttuurinen sukupolvi on käynyt kansakoulua Suomessa vuosien 1945–1959 välisenä aikana, jolloin maa toipui talvi- ja jatkosodista ja jälleenrakensi yhteiskuntaa. Koulusta tutut laulut olivat suosittuja yhteislauluja myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Laadullinen haastattelu- ja laulatusaineisto on kerätty vuonna 2019 kognitiivisesti hyväkuntoisilta ikäihmisiltä (n=20). Osallistujat kokoontuivat pienryhmissä laulamaan, kuuntelemaan ja muistelemaan musiikkia kouluvuosiensa ajalta. Aineisto koostuu videoiduista muisteluryhmätuokioista, nauhoitetuista yksilöhaastatteluista ja paperisista kyselylomakkeista. Analyysissä tarkasteltiin osallistujien suullisia, kehollisia ja kirjallisia ilmaisuja muistitietohistorian ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen valossa. Analyysin yhteydessä aineistosta nousi ilmiöitä, joiden tarkastelussa sovellettiin osallisuuden ja toimijuuden teorioissa hyödynnettyjä malleja. Tutkimustulokset osoittavat, että varhaisilta elinvuosilta tutut laulut ovat sukupolven edustajille merkityksellisiä, sillä ne kytkeytyvät yksilölliseen ja kollektiiviseen identiteettiin ja kantavat vahvoja tunnemuistoja. Valtaosa osallistujista koki lapsuudestaan tuttujen laulujen laulamisen tärkeänä. Laulujen arvot koettiin pääosin luonnollisina ja niitä halutaan edelleen pitää yllä. Myös henkilöt, jotka eivät olleet musiikillisesti orientoituneita, kokivat muisteluryhmään osallistumisen mieluisana. Yhdessä vertaisten kanssa laulaminen ja muistelu mahdollistivat kokemuksia osallisuudesta ja toimijuudesta, jotka ovat keskeisiä tekijöitä ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta. Ikääntyneiden parissa työskentelevien nuorempien sukupolvien olisikin tärkeää tuntea tämä laulusto ja sen merkitykset ikäihmisille.


YSO-asiasanat: lapsuus; laulaminen; kansakoulu; lastenlaulut; ikääntyneet; musiikki; kokeminen; sodanjälkeinen aika; jälleenrakentaminen; sukupolvikokemukset; muistot; muistitieto; vanhustyö; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: 1940-luku; 1950-luku


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2023-21-08 klo 15:33