A1 Journal article (refereed)
Mitä mielenterveysongelmat ovat ja mikä mielenterveyshoidossa auttaa? : kokemuksia Länsi-Pohjan psykiatrian kyselytutkimuksen pilotoinnista (2022)


Bergström, T., Vahtola, P., Biro, M., Haaraniemi, T., Hietasaari, T., Jussila, K., Karttunen, M., Keränen, A.-E., Kurtti, M., Köngäs-Saviaro, P., Löhönen, E., Mäkiollitervo, H., Nikanne, P., Onkalo, S., Pitkänen, H., Puotiniemi, T., Raudaskoski, K., Teppola, R., Tarkka, M., . . . Petäjäniemi, J. (2022). Mitä mielenterveysongelmat ovat ja mikä mielenterveyshoidossa auttaa? : kokemuksia Länsi-Pohjan psykiatrian kyselytutkimuksen pilotoinnista. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 59(1), 48-61. https://doi.org/10.23990/sa.103328


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Bergström, Tomi; Vahtola, Päivi; Biro, Marika; Haaraniemi, Timo; Hietasaari, Teija; Jussila, Kristiina; Karttunen, Marianne; Keränen, Aino-Elina; Kurtti, Mia; Köngäs-Saviaro, Päivi; et al.

Journal or series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti

ISSN: 0355-5097

eISSN: 2242-9298

Publication year: 2022

Volume: 59

Issue number: 1

Pages range: 48-61

Publisher: Sosiaalilääketieteen yhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23990/sa.103328

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81852

Additional information: Artikkeli avautuu Journal.fi -palvelussa 12 kk julkaisemisen jälkeen.


Abstract

Psykiatriassa on alettu korostaa sellaisten osallistavien tutkimus- ja hoitostrategioiden merkitystä, joilla pyritään huomioimaan mielenterveyspalveluita käyttävien ja heidän läheistensä yksilöllinen avuntarve. Eräs esimerkki on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (LPSHP) alueella kehitetty avoimen dialogin hoitomalli, jolla on saavutettu lupaavia hoitotuloksia. On kuitenkin epäselvää, miten malli on juurtunut LPSHP:n psykiatrian palvelujärjestelmään kehityshankkeiden jälkeen. Lisätietoa tarvitaan myös siitä, miten sekä työntekijät että asiakkaat itse näkevät erilaiset hoitokäytännöt ja sen, mistä psykiatrisen hoidon tarve lähtökohtaisesti johtuu. Näihin kysymyksiin pyrimme vastamaan LPSHP:n psykiatrian kyselytutkimuksella, jonka yhtenä tavoitteena on mielenterveyspalveluiden välitön kehittäminen osallistavan tutkimusasetelman keinoin. Kyselyssä työntekijöiltä ja asiakkailta kysytään strukturoidulla kyselylomakkeella, mistä he ajattelevat palvelutarpeen johtuvan ja mitkä asiat ovat hoidossa auttaneet tai voisivat auttaa. Tässä tutkimuksessa raportoidaan kokemuksia kyselytutkimuksen pilotoinnista, joka toteutettiin Keroputaan sairaalan aikuispsykiatrian poliklinikalla. Pilottiin osallistui 12 asiakasta ja 11 työntekijää. Työntekijät kokivat kyselyn läpikäymisen asiakkaiden kanssa hoidonarviollisena tilanteena, joka sopi hyvin arjen mielenterveystyöhön. Joissakin tilanteissa kyselyn koettiin kuitenkin vievän liikaa aikaa. Asiakkaat kokivat kyselyn mielekkäänä, eikä negatiivista palautetta tai haittatapahtumia raportoitu. Sekä työntekijät että asiakkaat katsoivat asiakkaiden palvelutarpeen johtuvan pääasiassa sosiaalisista tekijöistä. Dialogisen hoitokäytännön mukaisesti työntekijät korostivat tarpeenmukaista, kotiin vietävää ja sekä läheisiä että muita viranomaisia osallistavaa hoitokäytäntöä. Asiakkaat korostivat hoitotapaamisten merkitystä ja sitä, että samat tutut työntekijät jatkavat hoidossa mukana. Merkittäviä näkemyseroja ei ilmennyt. Pilotin perusteella työntekijöitä ja asiakkaita osallistava kyselytutkimus on mahdollista toteuttaa osana arjen psykiatrista hoitoa. Tällainen tutkimusasetelma voi itsessään olla hoidollisesti merkityksellinen, ja se tuottaa välitöntä tietoa psykiatrisen hoidon tueksi.


Keywords: mental health problems; mental health work; mental health services; psychiatric care; treatment methods; individuality; dialogue; voice dialogue; service systems; customer orientation; involvement (participation); customer experience; questionnaire survey; pilot experiments

Free keywords: avoimen dialogin malli; mielenterveystyö; palvelujärjestelmä; asiakaslähtöisyys, osallisuus


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-30-08 at 08:56