G5 Artikkeliväitöskirja
Effect of prolonged military field training and different physical training programmes on physiological responses and physical performance in soldiers (2022)
Sotilaan kuormittuminen pitkäkestoisessa taisteluharjoituksessa sekä voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutus fyysiseen toimintakykyyn ja kehon koostumukseen


Ojanen, T. (2022). Effect of prolonged military field training and different physical training programmes on physiological responses and physical performance in soldiers [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 479. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8977-4


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatOjanen, Tommi

eISBN978-951-39-8977-4

Lehti tai sarjaJYU Dissertations

eISSN2489-9003

Julkaisuvuosi2022

Sarjan numero479

Kirjan kokonaissivumäärä1 verkkoaineisto (96 sivua, 46 sivua useina numerointijaksoina, 4 numeroimatonta sivua)

KustantajaUniversity of Jyväskylä

KustannuspaikkaJyväskylä

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielienglanti

Pysyvä verkko-osoitehttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8977-4

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Suorittaakseen tehtävänsä menestyksekkäästi sotilas tarvitsee sekä hyvää fyysistä suorituskykyä että maastossa liikkumisen taitoa. Varusmiespalveluksen aikana nuoren suomalaisen miehen fyysistä suorituskykyä pystytään parantamaan oikeanlaisella harjoittelulla eri sotilastehtävien vaatimusten mukaisesti. Oikein suunnitellulla, systemaattisesti jaksotetulla ja riittävän kuormittavalla liikuntakoulutuksella pystytään vaikuttamaan kehittävästi sotilaan fyysiseen toimintakykyyn eri sotilastehtävien vaatimusten mukaan. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen vaihe sisälsi 21 vuorokauden mittaisen maastoharjoituksen, jolloin selvitettiin pitkäkestoisen taisteluharjoituksen vaikutuksia sotilaan fyysiseen toimintakykyyn. Toisen tutkimusvaiheen tavoitteena oli kartoittaa, miten eri tavoilla painotettu liikuntakoulutus vaikuttaa varusmiesten fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että sotilaan työ on pitkäkestoista ja matalatehoista aerobista työtä, joka vaatii kuitenkin raskaidenkin taakkojen kantamista ja nostamista. Taisteluvaiheessa tarvitaan myös nopeutta ja anaerobista suorituskykyä. Koska sotilaan päivittäiset tehtävät sisältävät paljon matalatehoista työtä, on tärkeää, että liikuntakoulutuksessa pystyttäisiin antamaan erilaisia ärsykkeitä elimistölle. Toisessa vaiheessa toteutetun harjoittelututkimuksen tuloksena todettiin, että sotilaan voimaharjoittelun tulee olla suunnitelmallista ja ohjattua. Sotilaiden kestävyyden taas on osoitettu kehittyvän tehokkaasti intervallityyppisellä harjoittelulla. Säännöllisen ja suunnitelmallisen voimaharjoittelun tiedetään olevan yhteydessä sekä lihaksiston että sen tukiosien, jänteiden ja sidekudosten voiman kehittymiseen, tehon ja nopeuden lisääntymiseen ja motorisen suorituskyvyn paranemiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tehtäväkohtaiseen ja perinteiseen voimaharjoitteluun painottuneiden ryhmien välillä ei ollut eroja voimaominaisuuksien kehittymisessä, mutta kummassakin ryhmässä varusmiehet kehittyivät selvästi enemmän kuin voimassa olevan erikoiskoulutuskauden fyysistä harjoitusohjelmaa noudattaneet.


YSO-asiasanatsotilaskoulutusliikuntavoimaharjoittelukestävyysharjoitteluintervalliharjoittelusotilaatfyysiset ominaisuudetkehonkoostumusfyysinen toimintakykyväitöskirjat

Vapaat asiasanatmilitary; soldier; training; physical activity


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2022


Viimeisin päivitys 2024-03-04 klo 18:26