G5 Artikkeliväitöskirja
Effect of prolonged military field training and different physical training programmes on physiological responses and physical performance in soldiers (2022)
Sotilaan kuormittuminen pitkäkestoisessa taisteluharjoituksessa sekä voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutus fyysiseen toimintakykyyn ja kehon koostumukseen


Ojanen, T. (2022). Effect of prolonged military field training and different physical training programmes on physiological responses and physical performance in soldiers [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 479. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8977-4


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ojanen, Tommi

eISBN: 978-951-39-8977-4

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 479

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (96 sivua, 46 sivua useina numerointijaksoina, 4 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8977-4

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Suorittaakseen tehtävänsä menestyksekkäästi sotilas tarvitsee sekä hyvää fyysistä suorituskykyä että maastossa liikkumisen taitoa. Varusmiespalveluksen aikana nuoren suomalaisen miehen fyysistä suorituskykyä pystytään parantamaan oikeanlaisella harjoittelulla eri sotilastehtävien vaatimusten mukaisesti. Oikein suunnitellulla, systemaattisesti jaksotetulla ja riittävän kuormittavalla liikuntakoulutuksella pystytään vaikuttamaan kehittävästi sotilaan fyysiseen toimintakykyyn eri sotilastehtävien vaatimusten mukaan. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen vaihe sisälsi 21 vuorokauden mittaisen maastoharjoituksen, jolloin selvitettiin pitkäkestoisen taisteluharjoituksen vaikutuksia sotilaan fyysiseen toimintakykyyn. Toisen tutkimusvaiheen tavoitteena oli kartoittaa, miten eri tavoilla painotettu liikuntakoulutus vaikuttaa varusmiesten fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että sotilaan työ on pitkäkestoista ja matalatehoista aerobista työtä, joka vaatii kuitenkin raskaidenkin taakkojen kantamista ja nostamista. Taisteluvaiheessa tarvitaan myös nopeutta ja anaerobista suorituskykyä. Koska sotilaan päivittäiset tehtävät sisältävät paljon matalatehoista työtä, on tärkeää, että liikuntakoulutuksessa pystyttäisiin antamaan erilaisia ärsykkeitä elimistölle. Toisessa vaiheessa toteutetun harjoittelututkimuksen tuloksena todettiin, että sotilaan voimaharjoittelun tulee olla suunnitelmallista ja ohjattua. Sotilaiden kestävyyden taas on osoitettu kehittyvän tehokkaasti intervallityyppisellä harjoittelulla. Säännöllisen ja suunnitelmallisen voimaharjoittelun tiedetään olevan yhteydessä sekä lihaksiston että sen tukiosien, jänteiden ja sidekudosten voiman kehittymiseen, tehon ja nopeuden lisääntymiseen ja motorisen suorituskyvyn paranemiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tehtäväkohtaiseen ja perinteiseen voimaharjoitteluun painottuneiden ryhmien välillä ei ollut eroja voimaominaisuuksien kehittymisessä, mutta kummassakin ryhmässä varusmiehet kehittyivät selvästi enemmän kuin voimassa olevan erikoiskoulutuskauden fyysistä harjoitusohjelmaa noudattaneet.


YSO-asiasanat: sotilaskoulutus; liikunta; voimaharjoittelu; kestävyysharjoittelu; intervalliharjoittelu; sotilaat; fyysiset ominaisuudet; kehonkoostumus; fyysinen toimintakyky; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: military; soldier; training; physical activity


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:52