G4 Monografiaväitöskirja
Eettisestä osaamisesta yhteiskunnalliseen ymmärrykseen : varhaiskasvatuksen arjen hiljainen tieto ja hiljaisen tiedon siirtäminen (2022)
From ethical competence to societal understanding : everyday tacit knowledge and its transfer processes in early childhood education


Ek, T. (2022). Eettisestä osaamisesta yhteiskunnalliseen ymmärrykseen : varhaiskasvatuksen arjen hiljainen tieto ja hiljaisen tiedon siirtäminen [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 491. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9014-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ek, Terhi

eISBN: 978-951-39-9014-5

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 491

Kirjan kokonaissivumäärä: 189

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9014-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista hiljaista tietoa varhaiskasvatuksen työntekijät tunnistavat työssään, mitä on heidän kuvaustensa mukaan varhaiskasvatuksen hiljainen tieto sekä mitä elementtejä hiljaisen tiedon siirtämiseen liittyy varhaiskasvatuksen työyhteisössä. Lisäksi tutkimus selvitti mitä varhaiskasvatuksen työntekijöiden mukaan voisi olla varhaiskasvatuksen hiljainen tieto tulevaisuudessa. Tutkimus on empiirinen ja sijoittuu aikuiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiselle rajapinnalle. Tutkimusta varten on haastateltu varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja kysytty heidän käsityksiään oman työnsä hiljaisesta tiedosta. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu litteroidusta varhaiskasvatuksen henkilökunnan haastatteluaineistosta. Tutkimusta varten kerätty haastatteluaineisto sisältää 13 teemallista yksilöhaastattelua kahdesta eri päiväkodista. Haastattelujen litteraatioita kertyi 124 sivua. Kerätyn aineiston analyysitapana on aineistolähtöinen laadullinen sisällönanalyysi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen hiljainen tieto on monikerroksista ja moninäkökulmaista osaamista. Hiljaisen tiedon siirtämisessä on tärkeää huomioida sen muokkautuvuus. Tulevaisuuden hiljaisena tietona nähtiin lapsuuden arvon suojeleminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen työyhteisössä. Kokonaisuutena tutkimus osoittaa, että hiljaisen tiedon tarkastelu on sekä yksilön että yhteisön osaamisen heijastuspinta, ja työyhteisön näkökulman huomioiminen hiljaisen tiedon tarkastelussa on käytännöllinen ja hyödyllinen. Hiljaisen tiedon tarkastelu auttaa myös havaitsemaan muutostarpeita arjen työn käytänteissä sekä yksilön että yhteisön tasolla. Tulevaisuuden hiljaisen tiedon pohtiminen antaa tärkeää tietoa arjesta, sen heikoista signaaleista sekä muutoin sanoittamattomiksi jäävistä huomioista, joita on hyödyllistä käyttää tutkimustiedon tukena.


YSO-asiasanat: varhaiskasvatus; työntekijät; varhaiskasvatuksen opettajat; ammattitaito; osaaminen; työyhteisöt; hiljainen tieto; kokemusoppiminen; mentorointi; etiikka; aikuiskasvatus; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: tacit knowledge; tacit dimension; early childhood education; experiential learning; adult education


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:52