G5 Artikkeliväitöskirja
Co-operative compliance in taxation of large corporations in Finland : process and outcomes (2022)
Syvennetty asiakasyhteistyö suuryritysten verotuksessa Suomessa : prosessi ja tulokset


Potka-Soininen, T. (2022). Co-operative compliance in taxation of large corporations in Finland : process and outcomes [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 480. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8983-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Potka-Soininen, Tuulia

eISBN: 978-951-39-8983-5

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 480

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (301 sivua)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8983-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tutkii Syvennettyä asiakasyhteistyötä ja sitä, kuinka OECD:n suosittelemia uusia, yhteistyöhön perustuvia tapoja toteuttaa suuriyritysten verovalvontaa (co-operative compliance) on sovellettu Suomessa ja kuinka Syvennetty yhteistyö sääntelyjärjestelmänä on kehittynyt. Tässä tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä suomalaisessa yritysverotuksessa tapahtuneen muutoksen kuvaamiseksi ja analysoimiseksi. Verotuksen sääntelykentässä tapahtunut muutos, ylikansalliset vaikutteet, sääntelyn taustalla olevat periaatteet ja Syvennetyn asiakasyhteistyön oikeudenmukaisuus ovat tutkimuksen kohteena. Väitöskirja koostuu johdannosta ja neljästä erillisestä esseestä. Näistä esseistä ensimmäinen kuvailee ja analysoi Syvennettyä asiakasyhteistyötä ja kolme muuta esseetä tutkii sitä kukin omasta näkökulmastaan. Vuonna 2008 ja myöhemmin vuonna 2013 OECD antoi suosituksia uusiksi tavoiksi toteuttaa suuryritysten verovalvontaa. Näiden ”co-operative compliance” –nimellä olevien uusien suositusten tarkoituksena oli muuttaa verotuskäytäntöjä siten, että aikaisemmat, vastakkainasetteluun perustuvat käytännöt korvautuisivat uusilla käytännöillä, joiden pohjana oli verovelvollisten ja veroviranomaisten välinen yhteistyö sekä mm. molemminpuolinen luottamus ja avoimuus. Suomessa Konserniverokeskus pilotoi ja otti käyttöön nämä uudet periaatteet Syvennetty asiakasyhteistyö –toimintatavan nimellä. OECD:n suositusten tavoitteena on hyödyttää sekä verovelvollista että verohallintoa, kun muun muassa hallinnollinen taakka pienenee ja verotuksen varmuus ja ennakoitavuus paranevat. Päätavoitteena on parantaa yritysten verolainsäädännön noudattamista ja vähentää verovälttelyä. Tämä väitöskirja tutkii verotusta organisatorisena ja sosiaalisena ilmiönä, jossa merkityksellisiä ovat verotuksen kentän erilaiset toimintatavat sekä näiden toimintatapojen ja verotuksen eri toimijoiden väliset suhteet. Yleisesti ottaen, tässä väitöskirjassa esitetään analyysi jännitteistä, joita esiintyy verotuksen kentässä muutosihanteiden ja verotuksen käytäntöjen välillä.


YSO-asiasanat: suuryritykset; verotus; avoimuus; veronkierto; valvonta; yritysverotus; suositukset; OECD-maat; kansainvälinen yhteistyö; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: Suomi; Syvennetty asiakasyhteistyö


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:52