A1 Journal article (refereed)
Kognitiivinen sosiologia kulttuurin ja toiminnan suhteen tutkimuksessa (2021)


Kaidesoja, T., Hyyryläinen, M., Puustinen, R., & Heinonen, M. (2021). Kognitiivinen sosiologia kulttuurin ja toiminnan suhteen tutkimuksessa. Sosiologia, 58(4), 381-397.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kaidesoja, Tuukka; Hyyryläinen, Mikko; Puustinen, Ronny; Heinonen, Matti

Journal or series: Sosiologia

ISSN: 0038-1640

eISSN: 2670-1375

Publication year: 2021

Volume: 58

Issue number: 4

Pages range: 381‒397

Publisher: Westermarck-seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Channel is not openly available

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80126

Publication is parallel published: https://researchportal.helsinki.fi/files/171510689/Kognitiivinen_sosiologia_rinnakkaistallenne.pdf


Abstract

Erilaiset kognitiota koskevat kysymyksenasettelut ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet yhteiskuntatieteissä. Vaikka sosiologit eivät ole olleet tässä suhteessa edelläkävijöitä, sosiologian sisältä löytyy kuitenkin kasvava joukko kulttuurin ja kognition rajapinnasta kiinnostuneita tutkijoita. Artikkelissa esittelemme tieteidenvälisen kognitiivisen sosiologian suuntausta, jonka tavoitteena on sillan rakentaminen kulttuurisosiologian ja kognitiotieteiden välille. Tässä suuntauksessa on keskusteltu erityisestisiitä, millaisten kognitiivisten prosessien välityksellä kulttuuri vaikuttaa ihmisten toimintaan ja miten näitä prosesseja on mahdollista tutkia empiirisesti. Lähestymme kognitiivista sosiologiaa näiden kysymysten kautta keskittyen Stephen Vaiseyn ehdotukseen soveltaa kognition kaksoisprosessiteorioita sen tutkimiseen, kuinka yksilötoimijoiden sisäistämät kulttuurisen skeemat motivoivat heidän toimintaansa. Vaiseyn ehdotus toi kognition kaksoisprosessiteoriat kulttuurisosiologiseen tutkimukseen ja käynnisti keskustelun erilaisista mittareista ja menetelmistä, joilla kulttuuristen skeemojen vaikutusta toimintaan voisi tutkia empiirisesti. Artikkelissa käsittelemme Vaiseyn käyttämän perinteisen survey-menetelmän ja sitä koskevan kritiikin lisäksi kognitiotieteistä ammentavia uusia kokeellisia menetelmiä. Vertaamme näitä uusia menetelmiä myös perinteisempiin kulttuurisosiologien käyttämiin menetelmiin, kuten haastatteluihin ja etnografiaan.


Keywords: cognitive science; sociology; cultural sociology; cultural research; culture; schemes (information); cognition; action

Free keywords: cognitive sociology;


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 2


Last updated on 2022-20-09 at 15:13