B1 Non-refereed journal articles
Tietokonevallankumous ja ohjelmoinnillinen ajattelu peruskoulussa : havaintoja mikro- ja makrotasoilta (2022)


Fagerlund, J. (2022). Tietokonevallankumous ja ohjelmoinnillinen ajattelu peruskoulussa : havaintoja mikro- ja makrotasoilta. Kasvatus ja aika, 16(1), 121-127. https://doi.org/10.33350/ka.111888


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsFagerlund, Janne

Journal or seriesKasvatus ja aika

eISSN1797-2299

Publication year2022

Volume16

Issue number1

Pages range121-127

PublisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33350/ka.111888

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80251

Additional informationKatsaus. Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Teaching, Learning and Assessing Computational Thinking through Programming with Scratch in Primary Schools, Jyväskylän yliopistossa 5.11.2021.


Abstract

Väitöskirjassa tutkitaan ”ohjelmoinnilliseksi ajatteluksi” lanseeratun tieto- ja taitokokonaisuuden oppimista, opettamista ja arviointia perusopetuksessa. Tämän erityisesti ohjelmoinnin kautta opittavan osaamiskokonaisuuden tuloa koulumaailmaan on kiihdyttänyt ennen kaikkea tietokoneiden ja tietokoneohjelmien kasvanut läsnäolo eri elämänalueilla. Ohjelmoinnillinen ajattelu on kuitenkin ollut jokseenkin hajanaisesti ymmärretty aihepiiri kasvatusalalla, mistä kielii muun muassa sen varsin suppea jalansija peruskoulumme opetussuunnitelmassa. Väitöstutkimuksessa selkeytettiinkin ohjelmoinnillisen ajattelun kasvatustavoitteita määrittelemällä aihealueen opetuksen perusprinsiipit. Tutkimuksen keskiössä oli lisäksi lapsille ja nuorille suunnattu ohjelmointiympäristö Scratch, jonka kontekstissa toteutettiin empiirinen tapaustutkimus kolmessa 4.-luokassa. Löydökset luokkahuoneista havainnollistivat, miten Scratch-ohjelmoinnissa voidaan monipuolisesti opettaa, oppia ja arvioida oppilaiden ohjelmoinnillista ajattelua luovaan ongelmanratkaisuun perustuvassa projektiluontoisessa työskentelyssä. Yhteiskunnallisesti tärkeään aihepiiriin on kaikkiaan oleellista kiinnittää eri kasvatusalan toimijoita paremmin jatkossa.


Keywordsprogrammingprogramming languagesScratchcooperative learningmathematical thinkingproblem solvingprimary and lower secondary educationcurriculapedagogical objectives


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2022


Last updated on 2024-03-04 at 19:06