A1 Journal article (refereed)
Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta : Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall (2022)


Koistinen, A.-K., & Mäntymäki, H. (2022). Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta : Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, 19(1), 50-63. https://doi.org/10.30665/av.112266


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Koistinen, Aino-Kaisa; Mäntymäki, Helen

Journal or series: Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain

ISSN: 1795-3790

eISSN: 2242-3796

Publication year: 2022

Volume: 19

Issue number: 1

Pages range: 50-63

Publisher: Kirjallisuudentutkijain seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30665/av.112266

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80423


Abstract

Tutkimme artikkelissamme ekologista ja affektiivista outouttamista suomalais-ruotsalaisessa spekulatiivista fiktiota ja Nordic noiria yhdistävässä televisiosarjassa White Wall (2020). Väitämme, että sarjan affektiivinen kokonaissävy muodostuu spekulatiivisen fiktion ja Nordic noirin lajityypillisten elementtien yhdistyessä, mikä rakentaa outouttavaa katsojakokemusta, jossa fiktiivisen maailman outous yhdistyy tosimaailman ekologisiin kysymyksiin. Tämä affektiivisen ja ekologisen outouttamisen yhdistelmä toimii lähtökohtana sarjan, etenkin sen keskeisen oudon ilmiön, valkoisen seinän, posthumanistiselle luennallemme. Hyödynnämme analyysissämme affektitutkimusta, eri genreteorioita sekä posthumanistista filosofiaa. Viittaamme valkoiseen seinään Timothy Mortonia mukaillen apokalyptisena hyperobjektina, jonka outous kytkeytyy oman maailmamme todellisiin ongelmiin, kuten ydinteknologian vaaroihin, ja joka herättää kysymyksiä tieteellisen tiedon rajallisuudesta maailman ymmärtämisessä. Posthumanistisessa luennassamme White Wall outouttaa elollisen ja elottoman välistä rajaa sekä kutsuu katsojaa osallistumaan keskusteluun ihmisen suhteesta tuntemattomaan – ja ylittämään humanismin ihmiskeskeiset ajattelutavat.


Keywords: television series; genres; science fiction series; speculative fiction; environmental pollution; ecological catastrophes; unfamiliarity; genre theory; posthumanism

Free keywords: White Wall; ekokritiikki; tieteisfiktio; new weird; nordic noir; affektiivinen outouttaminen; lajityyppi; hyperobjekti; Pohjoismaat


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 2


Last updated on 2022-20-09 at 15:00