A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Käsityksiä yhteistoimijuudesta varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä (2022)


Heinijoki, H., Lautamo, T., & Vuoskoski, P. (2022). Käsityksiä yhteistoimijuudesta varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Journal of Early Childhood Education Research, 11(2), 48-71. https://journal.fi/jecer/article/view/115433


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Heinijoki, Hennariikka; Lautamo, Tiina; Vuoskoski, Pirjo

Lehti tai sarja: Journal of Early Childhood Education Research

eISSN: 2323-7414

Julkaisuvuosi: 2022

Volyymi: 11

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 48-71

Kustantaja: Suomen varhaiskasvatus ry

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://journal.fi/jecer/article/view/115433

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Osittain avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80399


Tiivistelmä

Kuntoutuksen ja kasvatuksen yhteistoiminnan on pitkään kuvattu olevan murrosvaiheessa, jossa yksilöasiantuntijuuteen perustuvista toimintamalleista pyritään kohti yhteistoimintaa ja lapsen arjessa tapahtuvaa kuntoutusta. Yhteistoimijuudella pyritään tuen oikea-aikaiseen tarjoamiseen lapselle siten, että siitä hyötyy koko varhaiskasvatusyhteisö. Tutkimustehtävänä oli kuvata ammattilaisten sekä lasten vanhempien käsityksiä yhteistoimijuudesta varhaiskasvatuksen yhteistoiminnassa. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina (n = 10) osana kehittämishanketta varhaiskasvatusympäristössä, jossa oli pidempään toiminut yhteisöllinen puheterapeutti ja hankkeen ajan myös toimintaterapeutti. Aineisto kerättiin ja analysoitiin fenomenografisella menetelmällä. Käsitykset yhteistoimijuudesta jakaantuivat neljään hierarkkisesti laajenevaan kuvauskategoriaan: tiedon jakaminen, eri näkökulmien yhdistely, yhteistä päämäärää kohti työskentely ja yhdessä arjessa toimiminen. Kategorioiden välisiä kriittisiä eroja tarkasteltiin kolmen sisällöllisesti varioivan teeman kautta: toimijoiden roolit, yhteistoiminnan eri muodot ja lopputulos. Tutkimuksen tulokset mukailevat aiempaa tutkimustietoa yhteistoimijuudesta ja terapeuttisesta yhteistoiminnasta, mutta tuovat esiin vanhempien ja ammattilaisten laadullisesti erilaisia käsityksiä yhteistoimijuudesta. Varhaiskasvatuksen yhteistoiminnassa tarvitaan uudenlaisia kasvatusta ja kuntoutusta yhdistäviä toimintatapoja ja malleja, sekä erityisesti vanhempien roolin ja toimijuuden vahvistamista.


YSO-asiasanat: varhaiskasvatus; varhaiskasvatuksen opettajat; terapeutit; vanhemmat; vuorovaikutus; yhteistoiminta; yhteisöllisyys; toimijuus; työtavat; lapset (ikäryhmät); kuntoutus; palvelut; tukimuodot; toimintamallit

Vapaat asiasanat: community-based rehabilitation; shared agency; early education


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2023-30-08 klo 09:47