A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikausilehdessä
Teoreettinen kehys viestintäteknologioiden käytön hallinnasta : toimijuus ja osaaminen tietotyössä (2022)


Huusko, A., & Sivunen, A. (2022). Teoreettinen kehys viestintäteknologioiden käytön hallinnasta : toimijuus ja osaaminen tietotyössä. Media & viestintä, 45(1), 23-43. https://doi.org/10.23983/mv.115670


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Huusko, Anniina; Sivunen, Anu

Lehti tai sarja: Media & viestintä

ISSN: 1798-3827

eISSN: 2342-477X

Julkaisuvuosi: 2022

Ilmestymispäivä: 31.03.2022

Volyymi: 45

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 23-43

Kustantaja: Media- ja viestintätieteellinen seur MEVI ry

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.23983/mv.115670

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80470


Tiivistelmä

Erilaisten viestintäteknologioiden käytöllä on keskeinen rooli tietotyöntekijöiden arjessa. Erityisesti etätyössä, kun yhteydenpito tapahtuu pääosin teknologia­välitteisesti, yksittäiset työntekijät ovat enenevässä määrin vastuussa siitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Viestintäteknologioiden käyttö tuo muka­naan monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, sillä esimerkiksi keskeytyk­set, jatkuva tavoitettavuus ja monisuorittaminen voivat olla yhteydessä lisäänty­neeseen stressiin ja heijastua näin ollen hyvinvointiin. Onkin perusteltua kysyä, kuinka tietotyöntekijät hallitsevat viestintäteknologioiden käyttöään tehdäkseen siitä mahdollisimman tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan viestintäteknologioiden käytön hallintaa toimijuuden näkökulmasta. Viestintäteknologioiden käytön hallinnalle muodos­ tetaan teoreettinen kehys yhdistämällä jäsennykset teknologiavälitteisestä viestintäkompetenssista, digitaalisesta osaamisesta ja medioiden hallinnasta sekä tarkastelemalla niihin liittyviä itsesäätelyn prosesseja. Katsauksessa kootaan tuo­retta viestintäteknologioiden käyttöä tarkastelevaa tutkimusta ja tarjotaan uusia käsitteellisiä työkaluja viestintäteknologioiden käytön hallinnan jäsentämiselle.


YSO-asiasanat: tietotyö; etätyö; digitalisaatio; viestintätekniikka; osaaminen; työn organisointi; toimijuus; minäpystyvyys; itsesäätely (psykologia); työhyvinvointi; kirjallisuuskatsaukset


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022

JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2023-03-10 klo 11:49