A1 Journal article (refereed)
Digitaalisen Nuorten Kompassi plus -hyvinvointiohjelman soveltuvuus lukiolaisille (2022)


Puolakanaho, A., Kaipainen, K., Kiuru, N., Lappalainen, P., Keinonen, K., & Lappalainen, R. (2022). Digitaalisen Nuorten Kompassi plus -hyvinvointiohjelman soveltuvuus lukiolaisille. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 32(1), 45-64. https://bulletin.nmi.fi/2022/04/11/digitaalisen-nuorten-kompassi-plus-hyvinvointiohjelman-soveltuvuus-lukiolaisille/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsPuolakanaho, Anne; Kaipainen, Kirsikka; Kiuru, Noona; Lappalainen, Päivi; Keinonen, Katariina; Lappalainen, Raimo

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2022

Volume32

Issue number1

Pages range45-64

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2022/04/11/digitaalisen-nuorten-kompassi-plus-hyvinvointiohjelman-soveltuvuus-lukiolaisille/

Publication open accessNot open

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85178

Additional informationTutkimukset. Artikkeli avautuu kustantajan palvelussa noin kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Psyykkinen hyvinvointi on kulmakivi, johon nuoren oppiminen nojaa; hyvinvointi vaikuttaa merkittävättä tavalla nuoren opintosuoriutumiseen ja työelämävalmiuksien omaksumiseen. Tämä on tiedostettu nykyisessä lainsäädännössä, joka velvoittaa oppilaitoksia vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia. Tarvitaan tutkittuja, vaikuttavia, helposti saatavilla olevia menetelmiä, jotta voidaan laaja-alaisesti tukea nuorten hyvinvointia erilaisista ammatillisista viitekehyksistä käsin. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty tähän haasteeseen vastaava Nuorten Kompassi plus -hyvinvointiohjelma, joka perustuu hyväksyntä- ja tietoisuustaitojen harjoitteluun sekä arvotyöskentelyyn. Se toimii verkkoselaimessa ja kestää viisi viikkoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida tämän yhdeksäsluokkalaisille nuorille kehitetyn hyvinvointiohjelman soveltuvuutta lukiolaisille sekä tunnistaa ohjelman kehittämistarpeita. Ohjelma otettiin käyttöön yhdessä lukiossa syksyllä 2020, ja sitä käytettiin osana opetussuunnitelmaa aineenopettajien välisenä yhteistyönä. Tulokset perustuvat 99 lukiolaisen ja neljän koululla toimineen ammattilaisen kyselyvastauksiin ja kokemuspalautteisiin. Tulosten mukaan suurin osa [83 %] lukiolaisista kävi läpi vähintään suositellun määrän ohjelman harjoituksista. Lukiolaisten kokemukset etenkin ohjelman vuorovaikutteisista sisällöistä olivat myönteisiä, vaikka mieluisimmat harjoitustyypit vaihtelivat. Lukiolaiset myös kokivat oppineensa ohjelmassa harjoitettuja keskeisiä hyvinvointitaitoja. Sekä ohjelman käyttöaktiivisuutta että taitojen oppimista ennakoi nuoren raportoima muutoshalukkuus. Myös koulun ammattilaisilla oli myönteisiä kokemuksia ohjelman käytöstä. On kuitenkin todennäköistä, että ammattilaiset kykenisivät laajentamaan ohjelman käyttömahdollisuuksia koulukohtaisen suunnittelun ja aiheeseen liittyvän, syventävän koulutuksen myötä.


Keywordsyoung peoplegeneral upper secondary school studentsmental well-beingself-knowledgemindfulnesslife managementresilienceonline coursesuser study


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2022

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 18:35