B2 Book section
Musiikki ja tunteet (2022)


Peltola, H.-R., Saarikallio, S., & Eerola, T. (2022). Musiikki ja tunteet. In J. Louhivuori, S. Saarikallio, & P. Toiviainen (Eds.), Musiikkipsykologia (2. uudistettu painos., pp. 369-397). Eino Roiha -säätiö.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Peltola, Henna-Riikka; Saarikallio, Suvi; Eerola, Tuomas

Parent publication: Musiikkipsykologia

Parent publication editors: Louhivuori, Jukka; Saarikallio, Suvi; Toiviainen, Petri

ISBN: 978-952-94-5975-9

eISBN: 978-952-94-5976-6

Edition: 2. uudistettu painos

Publication year: 2022

Pages range: 369-397

Number of pages in the book: 604

Publisher: Eino Roiha -säätiö

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Tunteet liittyvät erottamattomasti musiikkiin. Tässä artikkelissa tarkastellaan musiikin ja tunteiden tutkimuksen keskeistä käsitteistöä, tunnetutkimuksessa käytettyjä teorioita ja malleja, sekä tunnekokemusten syntyyn vaikuttavia prosesseja. Artikkelissa luodaan katsaus niihin musiikin rakenteellisiin, esittämiseen liittyviin, sekä sosiaalisiin ja yksilölähtöisiin tekijöihin, jotka osaltaan selittävät musiikin emotionaalista voimaa kuulijaan. Lopussa luodaan silmäys musiikin käyttöön tunnetyöskentelyn välineenä sekä musiikin ja tunteiden tutkimuksen sovellusalueisiin ja tulevaisuuden näkymiin.


Keywords: music; experiencing; bodiliness; emotions; expression (communication); regulation (adjustment); psychology; music psychology; music therapy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-21-08 at 15:36