A1 Journal article (refereed)
Leikin viemää : Fink, Winnicott ja leikin kokemuksellinen paikka (2022)


Taipale, J. (2022). Leikin viemää : Fink, Winnicott ja leikin kokemuksellinen paikka. Niin & näin, 29(1), 66-81. https://netn.fi/node/8355


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Taipale, Joona

Journal or series: Niin & näin

ISSN: 1237-1645

eISSN: 2341-5916

Publication year: 2022

Volume: 29

Issue number: 1

Pages range: 66-81

Publisher: Eurooppalaisen filosofian seura ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://netn.fi/node/8355

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Partially open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80642


Abstract

Minne leikki vie meidät? Fenomenologi Eugen Finkin (1905–1975) teoria leikistä nojaa käsitteelliseen erotteluun subjektiivisen kuvittelun ja ulkoisen havainnon välillä, ja hän jäsentää leikin maailman näiden alueiden yhdistelmänä. Psykoanalyytikko Donald Winnicott (1896–1971) puolestaan hahmottelee leikin kokemuksellisena alueena, joka edeltää tällaisen erottelun jäsentymistä. Teorioiden keskinäinen suhde on mielenkiintoinen: Finkin näkökulmasta Winnicott ohittaa keskeisen fenomenologisen erottelun, kun taas Winnicottin kannalta Finkin teoria on adultomorfinen eli nojaa kategorioihin, jotka vakiintuvat lapsen kehityksessä vasta myöhemmin. Artikkeli tutkii näitä kahta teoriaa, arvioi niiden yhteensopivuutta ja avaa näin uusia näkymiä filosofian ja psykoanalyysin väliseen suhteeseen.


Keywords: playing (children's games); a posteriori; creativity; imagination; reality; theories of play; child development; developmental psychology; psychoanalytic theories; phenomenology

Free keywords: Fink; Eugen; Winnicot, Donald


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 14:22