A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Mistä liikunnan arvosanat muodostuvat? : liikunnanopettajien käsityksiä arvioinnin kriteereistä ja haasteista perusopetuksessa (2022)
Grading in secondary school physical education : teachers’ views of assessment criteria and challenges


Palomäki, S., & Hirvensalo, M. (2022). Mistä liikunnan arvosanat muodostuvat? : liikunnanopettajien käsityksiä arvioinnin kriteereistä ja haasteista perusopetuksessa. Liikunta ja tiede, 59(2), 83-90. https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_2_2022_83-90.pdf


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Palomäki, Sanna; Hirvensalo, Mirja

Lehti tai sarja: Liikunta ja tiede

ISSN: 0358-7010

Julkaisuvuosi: 2022

Volyymi: 59

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 83-90

Kustantaja: Liikuntatieteellinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_2_2022_83-90.pdf

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Osittain avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80705

Lisätietoja: Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit


Tiivistelmä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatuilla tavoitteilla ja arviointikriteereillä on pyritty turvaamaan arvioinnin oikeudenmukaista ja yhdenvertaista toteutumista kouluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten liikunnanopettajat suhtautuvat voimassa olevan opetussuunnitelman (OPH 2014) liikunnan arviointikriteereihin ja -ohjeisiin. Aineisto kerättiin keväällä 2019 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 147 perusopetuksen yläluokilla liikuntaa opettavaa opettajaa eri puolilta Suomea. Kuvailevien tietojen lisäksi aineistosta analysoitiin nais- ja miesopettajien ja eri-ikäisen opettajien välisiä eroja ristiintaulukoiden ja khiin -neliötestillä. Arvioinnin haasteista tehtiin sisällönanalyysiä ja -erittelyä luokittelemalla ja laskemalla opettajien vastaukset. Tulosten mukaan liikunnanopettajat tukeutuivat arvosanoja antaessaan enimmäkseen opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin liikunnan arviointikriteereihin. Yli 90 prosenttia opettajista katsoi oppilaan työskentelytaitojen kriteerien eli aktiivisen osallistumisen, toisten huomioimisen ja itsenäisen työskentelyn vaikuttavan paljon liikunnan arvosanaan. Lisäksi motoriset perustaidot olivat keskeinen kriteeri yli 80 prosentin mielestä. Vajaa viidennes opettajista kertoi oppilaan osaamisen suhteessa muihin tai oppilaan kuntotason vaikuttavan arvosanoja annettaessa, vaikka ne opetussuunnitelmassa on ohjeistettu jätettävän arvioinnin ulkopuolelle. Arviointikriteereiden tulkinta ja soveltaminen arvosanoja annettaessa koettiin haasteelliseksi. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että arvioinnin haasteisiin tulisi tarttua paitsi tarjoamalla koulutusta, niin myös kehittämällä opettajien kuulemista ja aitoja vaikutusmahdollisuuksia opetussuunnitelmia ja arviointiohjeita laadittaessa.


YSO-asiasanat: perusopetus; liikuntataidot; arviointi; oppilasarviointi; arviointimenetelmät; kriteerit; arvosanat; liikuntakasvatus; opetussuunnitelmat; liikunnanopettajat; osaaminen; ammattitaito


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022

Alustava JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2022-20-09 klo 14:21