A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Perheterapeuttisen muutoksen moniulotteisuus ja sen tunnistamisen menetelmälliset haasteet (2022)
The multidimensional therapeutic change within family therapy and methodological challenges relating to its identification


Heikkinen, I., Järviniemi, A., Laitila, A., & Kumpulainen, K. (2022). Perheterapeuttisen muutoksen moniulotteisuus ja sen tunnistamisen menetelmälliset haasteet. Psykologia, 57(1), 4-21.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Heikkinen, Iida; Järviniemi, Annamari; Laitila, Aarno; Kumpulainen, Kirsti

Lehti tai sarja: Psykologia

ISSN: 0355-1067

Julkaisuvuosi: 2022

Volyymi: 57

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 4-21

Kustantaja: Suomen psykologinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Lisätietoja: Tieteelliset artikkelit


Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yhden uhmakkuushäiriö- ja Aspergerin oireyhtymän diagnoosin saaneen lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta perheterapiaprosessin aikana. Muutokseen vaikuttavat usein terapian sekä sisäiset että ulkoiset tekijät, ja molempien huomiointi on olennaista tutkimusprosessissa. Tutkimuksessamme käytetty Hermeneutic Single Case Efficacy Design (HSCED) -tutkimusmenetelmä hyödyntää kliinikoiden jokapäiväisessä työssään käyttämiä menetelmiä, mikä kaventaa tutkimuksen ja käytännön välistä kuilua. HSCED-tutkimusmenetelmän mukaisesti tarkastelimme, onko tutkittavan lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnissa tapahtunut muutosta perheterapiajakson aikana, sekä sitä, onko perheterapia olennaisesti vaikuttanut tapahtuneeseen muutokseen. Lisäksi selvitimme, mitkä spesifit terapian sisäiset ja ulkoiset muuttujat ovat voineet vaikuttaa tapahtuneeseen muutokseen. Aineistomme koostui yhden perheen kotona ja kodin ulkopuolisissa tiloissa toteutetuista perheterapiaistuntojen videotallenteista, taustatiedoista sekä lomakeaineistosta. Tulokset osoittavat, että tutkittavan lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnissa tapahtui positiivista muutosta perheterapiajakson aikana. Lisäksi tulokset osoittavat, että perheterapia vaikutti erittäin todennäköisesti olennaisesti tapahtuneen muutoksen syntymiseen. Terapian sisäisiä, muutokseen mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat perheterapian toteuttaminen joustavasti perheen kotona ja kodin ulkopuolisissa tiloissa sekä videotallenteiden läpikäynti yhdessä terapeuttien ja vanhempien kesken. Terapian ulkopuolisia tekijöitä olivat perheen kuopuksen syntymä, äidin oma psykologikontakti sekä isän tähän sitoutuminen. Tutkimustuloksemme demonstroivat psykoterapian aikana tapahtuneen muutoksen moniulotteisuutta ja muutoksen tunnistamisen haastavuutta. Tapahtuneen muutoksen havaitsemisen mahdollisti tutkimusmenetelmä, joka huomioi laajasti sekä laadullisen että määrällisen datan.


YSO-asiasanat: psykoterapia; perheterapia; uhmakkuushäiriö; Aspergerin oireyhtymä; perheet; henkinen hyvinvointi; vanhempi-lapsisuhde; muutos; vaikuttavuus


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022

Alustava JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2022-16-09 klo 17:59