D1 Article in a trade journal
Tuotekehitys on ongelman ratkaisemista (2022)


Uotila, P. (2022). Tuotekehitys on ongelman ratkaisemista. Suomen lehdistö, 92(3), 26-27. https://suomenlehdisto.fi/mediatuotteen-kehitysprosessi-jakautuu-seitsemaan-vaiheeseen-ylella-sisaltojen-kehitys-lahtee-trendien-tunnistamisesta/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Uotila, Panu

Journal or series: Suomen lehdistö

ISSN: 0039-5587

Publication year: 2022

Publication date: 04/05/2022

Volume: 92

Issue number: 3

Pages range: 26-27

Publisher: Uutismedian liitto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://suomenlehdisto.fi/mediatuotteen-kehitysprosessi-jakautuu-seitsemaan-vaiheeseen-ylella-sisaltojen-kehitys-lahtee-trendien-tunnistamisesta/

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Additional information: Teoria & Käytäntö


Abstract

Teoria väittää: Mediatuotteen kehitysprosessi voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen. Päämääränä on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa yleisölle. Käytäntö vastaa: Mediatuotteita ei kannata kehittää pelkästään toimituksessa tai kehitysosastolla vaan niiden keskellä. Osallisuuden tunteen kaipuu on tällä vuosikymmenellä kasvava trendi.


Keywords: media sector; trends; new media; journalism; content production; products; product development; development projects; processes; audience; social inclusion


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-21-08 at 15:36