G5 Artikkeliväitöskirja
Learning analytics with learning and analytics : advancing student agency analytics (2022)
Oppiminen oppimisanalytiikassa: toimijuusanalytiikkaa edistämässä


Heilala, V. (2022). Learning analytics with learning and analytics : advancing student agency analytics [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 512. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9121-0


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Heilala, Ville

eISBN: 978-951-39-9121-0

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 512

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (89 sivua, 50 sivua useina numerointijaksoina, 31 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9121-0

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Pedagogisesti mielekkään, tutkimukseen perustuvan ja eettiset näkökulmat huomioon ottavan oppimisanalytiikan avulla on mahdollista edistääh aluamiamme arvoja ja tukea oppimistavoitteita. Oppimisanalytiikan kehittämisessä ja soveltamisessa on kuitenkin tärkeää yhdistää sekä oppimistieteiden että laskennallisten tieteiden tietoa ja osaamista. Tässä väitöskirjassa kehitetään opiskelijan toimijuusanalytiikkaa, joka hyödyntää sekä oppimisanalytiikan menetelmiä että laskennallista psykometriikkaa. Opiskelijan toimijuus on eräs keskeisistä käsitteistä koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja olennainen asia huomioida myös elinikäisessä oppimisessa. Tässä tutkimuksessa kehitetään opiskelijatoimijuuden analyysiprosessia, tarkastellaan analytiikkaa opiskelijan ja opettajan näkökulmasta sekä selvitetään toimijuuden yhteyksiä eri oppimiskokemuksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten oppimisteoreettinen tieto ja oppimisanalytiikka voidaan yhdistää ottaen samalla huomioon opettajannäkökulma, menetelmälliset kysymykset sekä oppimisanalytiikkaan liittyvät rajoitteet. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että i) opiskelijan toimijuutta voidaan analysoida ja profiloida käyttämällä robustia klusterointia, ii) kurssityytyväisyys ja akateeminen suoriutuminen ovat yhteydessä opiskelijoiden toimijuuskokemuksiin, iii) alhaisimman toimijuusprofiilin opiskelijat kokevat erilaisten tekijöiden rajoittavan oppimistaan, iv) selitettävän tekoälyn menetelmät voivat antaa lisätietoa opiskelijoiden toimijuuteen liittyvistä kokemuksista, ja v) opettajat voivat hyödyntää analytiikan tuloksia ammatillisessa reflektiossa ja pedagogisessa päätöksenteossa.


YSO-asiasanat: oppiminen; analyysi; koneoppiminen; psykometriikka; opiskelijat; toimijuus; korkea-asteen koulutus; opetusteknologia; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: oppimisanalytiikka


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:52