G5 Artikkeliväitöskirja
Learning analytics with learning and analytics : advancing student agency analytics (2022)
Oppiminen oppimisanalytiikassa: toimijuusanalytiikkaa edistämässä


Heilala, V. (2022). Learning analytics with learning and analytics : advancing student agency analytics [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 512. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9121-0


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatHeilala, Ville

eISBN978-951-39-9121-0

Lehti tai sarjaJYU Dissertations

eISSN2489-9003

Julkaisuvuosi2022

Sarjan numero512

Kirjan kokonaissivumäärä1 verkkoaineisto (89 sivua, 50 sivua useina numerointijaksoina, 31 numeroimatonta sivua)

KustantajaUniversity of Jyväskylä

KustannuspaikkaJyväskylä

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielienglanti

Pysyvä verkko-osoitehttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9121-0

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Pedagogisesti mielekkään, tutkimukseen perustuvan ja eettiset näkökulmat huomioon ottavan oppimisanalytiikan avulla on mahdollista edistääh aluamiamme arvoja ja tukea oppimistavoitteita. Oppimisanalytiikan kehittämisessä ja soveltamisessa on kuitenkin tärkeää yhdistää sekä oppimistieteiden että laskennallisten tieteiden tietoa ja osaamista. Tässä väitöskirjassa kehitetään opiskelijan toimijuusanalytiikkaa, joka hyödyntää sekä oppimisanalytiikan menetelmiä että laskennallista psykometriikkaa. Opiskelijan toimijuus on eräs keskeisistä käsitteistä koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja olennainen asia huomioida myös elinikäisessä oppimisessa. Tässä tutkimuksessa kehitetään opiskelijatoimijuuden analyysiprosessia, tarkastellaan analytiikkaa opiskelijan ja opettajan näkökulmasta sekä selvitetään toimijuuden yhteyksiä eri oppimiskokemuksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten oppimisteoreettinen tieto ja oppimisanalytiikka voidaan yhdistää ottaen samalla huomioon opettajannäkökulma, menetelmälliset kysymykset sekä oppimisanalytiikkaan liittyvät rajoitteet. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että i) opiskelijan toimijuutta voidaan analysoida ja profiloida käyttämällä robustia klusterointia, ii) kurssityytyväisyys ja akateeminen suoriutuminen ovat yhteydessä opiskelijoiden toimijuuskokemuksiin, iii) alhaisimman toimijuusprofiilin opiskelijat kokevat erilaisten tekijöiden rajoittavan oppimistaan, iv) selitettävän tekoälyn menetelmät voivat antaa lisätietoa opiskelijoiden toimijuuteen liittyvistä kokemuksista, ja v) opettajat voivat hyödyntää analytiikan tuloksia ammatillisessa reflektiossa ja pedagogisessa päätöksenteossa.


YSO-asiasanatoppiminenanalyysikoneoppiminenpsykometriikkaopiskelijattoimijuuskorkea-asteen koulutusopetusteknologiaväitöskirjat

Vapaat asiasanatoppimisanalytiikka


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2022


Viimeisin päivitys 2024-03-04 klo 18:06