A1 Journal article (refereed)
Indigon sinisestä kokenillin punaiseen : tekstiilivärjäyksessä käytettyjen luonnonväriaineiden tuonti Suomeen (1791–1856) (2022)


Tiainen, T., Uotila, M., & Paloheimo, M. (2022). Indigon sinisestä kokenillin punaiseen : tekstiilivärjäyksessä käytettyjen luonnonväriaineiden tuonti Suomeen (1791–1856). Ennen ja nyt, 22(2), 3-26. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.114262


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tiainen, Timo; Uotila, Merja; Paloheimo, Maare

Journal or series: Ennen ja nyt

eISSN: 1458-1396

Publication year: 2022

Publication date: 01/06/2022

Volume: 22

Issue number: 2

Pages range: 3-26

Publisher: Historiallinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.114262

Persistent website address: https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/114262

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81980


Abstract

Tutkimme ulkomaisten luonnonväriaineiden tuontia Suomeen 1790-luvun alusta 1850-luvun puoliväliin. Ajankohtaa voidaan luonnehtia murroskaudeksi väriaineiden käytön historiassa. Selvitämme mitä väriaineita Suomeen tuotiin, millaisia määriä, minneniitä tuotiin sekä mistä satamista väriainelastit olivat lähtöisin. Lähdeaineistomme perustan muodostavat Tanskan Juutinrauman tullitilit, joista on koostettu suomalaisia satamia koskeva tietokanta (FIN-STRO: 1560/1791–1856). Lähdepohjaa on täydennetty muulla tilastoaineistolla sekä laadullisella materiaalilla, kuten värjäysoppailla ja Kansalliskirjaston digitaalisella sanomalehtiarkistolla. Tutkimme erityisesti sinistä, punaista ja keltaista väriä tuottaneita luonnonaineita. Sekoittamalla eri annoksina näitä kolmea väriä ammattivärjärit saattoivat tuottaa lähes kaikkia haluttuja värisävyjä. Väriä tuottavien kasvi-ja eläinkunnan tuotteiden tunnistaminen tullitileistä on vaatinut tarkkaa selvitystyötä esimerkiksi väriaineiden tuotenimien ristiriitaisuuksientakia. Analysoimalla luonnonväriaineidentuonnissa tapahtuneita muutoksia voimme hahmottaa uudesta näkökulmasta värillisyyden ja materiaalisen kulttuurin historiaa esimodernissa Suomessa. Väitämme, että tuonti monin osin heijasteli kysynnän kasvua ja täten myös pukeutumiskulttuurissa tapahtuneita muutoksia. Näin voimme tehdä päätelmiä kulutuskulttuurin ja muotivirtausten vaihtelusta. Ulkomaiset väriaineet ja niiden käytön yleistyminen kertovat myös ammattimaisen värjäyksen yleistymisestä Suomessa.


Keywords: dyeing; colouring agents; plant dyes; import; foreign trade; customs declarations; consumer culture; fashion; economic history

Free keywords: 1800-luku; Suomi


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 15:38