A3 Book section, Chapters in research books
Luovuus ja innovatiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (2022)


Kankaanranta, M., Mäkelä, T., & Fenyvesi, K. (2022). Luovuus ja innovatiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. In N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Laaja-alainen osaaminen koulussa : ajattelijana ja oppijana kehittyminen (pp. 68-80). Gaudeamus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kankaanranta, Marja; Mäkelä, Tiina; Fenyvesi, Kristóf

Parent publication: Laaja-alainen osaaminen koulussa : ajattelijana ja oppijana kehittyminen

Parent publication editors: Hienonen, Ninja; Nilivaara, Päivi; Saarnio, Milja; Vainikainen, Mari-Pauliina

ISBN: 978-952-345-156-8

eISBN: 978-952-345-742-3

Publication year: 2022

Pages range: 68-80

Number of pages in the book: 424

Publisher: Gaudeamus

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Useat tulevaisuuden taitoja määrittelevät mallit sisällyttävät luovuuden ja innovatiivisuuden yhdeksi tärkeäksi taidoksi (ks. luku 1). Erityisesti luovuuden samoin kuin innovatiivisuuden tärkeyttä korostetaan myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS) yleisessä osuudessa, osana laaja-alaista osaamista sekä oppiainekohtaisten kuvausten yhteydessä. Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka luovuus ja innovatiivisuus jäsennetään sekä tutkimuskirjallisuudessa että POPSissa tärkeinä laaja-alaisina taitoina. Luvussa esitelty teoreettinen ja tutkimuksellinen tieto tarjoaa myös välineitä luovuuden ja innovatiivisuuden tukemiseen ja arviointiin käytännön opetustyössä. Lukijaa kannustetaan pohtimaan, kuinka luovalla ja innovatiivisella opetuksella, oppimisella ja arvioinnilla voidaan edistää oppijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta.


Keywords: primary and lower secondary education; curricula; creativity; innovativeness; problem solving; creative activity; curriculum subjects


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

JUFO rating: 2


Last updated on 2023-21-08 at 13:40