A3 Book section, Chapters in research books
Luovuutta ja innovatiivisuutta vaalivat oppimisympäristöt ja luovat ekologiat (2022)


Mäkelä, T., Fenyvesi, K., & Kankaanranta, M. (2022). Luovuutta ja innovatiivisuutta vaalivat oppimisympäristöt ja luovat ekologiat. In N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Laaja-alainen osaaminen koulussa : ajattelijana ja oppijana kehittyminen (pp. 246-255). Gaudeamus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mäkelä, Tiina; Fenyvesi, Kristóf; Kankaanranta, Marja

Parent publication: Laaja-alainen osaaminen koulussa : ajattelijana ja oppijana kehittyminen

Parent publication editors: Hienonen, Ninja; Nilivaara, Päivi; Saarnio, Milja; Vainikainen, Mari-Pauliina

ISBN: 978-952-345-156-8

eISBN: 978-952-345-742-3

Publication year: 2022

Pages range: 246-255

Number of pages in the book: 424

Publisher: Gaudeamus

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Opettajilta odotetaan luovuutta ja innovatiivisuutta opeutuksen järjestämisessä samoin kuin taitoa tukea oppijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta (ks. luku 5). Tässä luvussa tarkastellaan sitä, kuinka laaja-alaiseen osaamiseen ja eri oppiaineiden opetukseen ja oppimiseen kuuluvaa luovuutta ja innovatiivisuutta voidaan tukea oppimisympäristösuunnittelussa. Lisäksi kuvataan, kuinka ekologinen, moninaiset luovuudet huomioiva lähestymistapa antaa tilaa luovuudelle kouluympäristöissä. Tutkimusta luovista ja innovatiivisista oppimisympäristöistä ja luovista ekologioista peilataan siihen, kuinka näitä teemoja huomioidaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (POPS). Ensimmäinen alaluku tarjoaa määritelmiä oppimisympäristöjen suunnittelun tueksi. Tämän jälkeen kuvataan luoville ja innovatiivisille oppimisympäristöille tärkeitä ominaisuuksia sekä hahmotetaan luovia ekologioita. Erityisesti opettajilla mutta myös oppijoilla nähdään olevan tärkeä rooli niin luovien ja innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnittelussa kuin osana luovia ekologioita. Luku kannustaa pohtimaan, kuinka toimia aktiivisesti osana luovia ekologioita ja yhteisöjä luovuuden ja innovatiivisuuden edistämiseksi.


Keywords: primary and lower secondary education; curricula; creativity; innovativeness; learning environment

Free keywords: luovat ekologiat


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 2


Last updated on 2022-19-08 at 20:15