D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (2022)


Pulkkinen, L. (2022). Lapsen hyvinvointi alkaa kodista. PS-kustannus.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Pulkkinen, Lea

ISBN: 978-952-370-213-4

eISBN: 978-952-370-255-4

Julkaisuvuosi: 2022

Kirjan kokonaissivumäärä: 363

Kustantaja: PS-kustannus

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa kasvatuksessa lasten kotikasvatuksen jäädessä sivuun. Lapsen ongelmien syitä on paikannettu kotiin, mutta kodin tarjoamaa kehityksen suotuisaa perustaa on käsitelty vähemmän. Nykyään on saatavilla paljon tutkittua tietoa siitä, mikä on lapselle hyväksi. Tämä on kuitenkin usein ristiriidassa sen kanssa, millaisia oloja järjestämme lapsille. Tiedämme esimerkiksi, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle pitäisi antaa arvoa, mutta silti lasten elämä on yhä enemmän aikuisten ohjailemaa. Tiedämme myös, että lasten olisi hyvä viettää paljon aikaa vanhempien kanssa, mutta erotamme heidät toisistaan yhä varhaisemmin säädellessämme perhe-elämää ulkopuolelta. Kirjassa tarkastellaan lasten psyykkistä hyvinvointia ja sen edellytyksiä sekä tuodaan esille kotikasvatuksen arvo lapsen kehitykselle. Teos antaa tutkimukseen pohjautuvia perusteita kotikasvatukselle, avaa näköaloja vanhemmuuteen, virittää keskustelua ja innostaa tekemään aloitteita lasten edun toteutumiseksi niin perheessä kuin yhteiskunnassa. Hyvä kasvuyhteisö, jossa on tiedostettu yhteinen kasvatusvastuu, on vanhemmille tärkeä tuki — lapsen hyvinvointi alkaa kuitenkin kodista.


YSO-asiasanat: lapset (ikäryhmät); lapsuus; lapsen kehitys; hyvinvointi; henkinen hyvinvointi; kasvuympäristö; perhetausta; kasvatus; kotikasvatus; vanhemmuus; vanhempi-lapsisuhde; lapsilähtöisyys; lapsen etu; kasvatustavoitteet; varhaiskasvatus; koulutus; koululaitos; harrastukset


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 20:17