G5 Artikkeliväitöskirja
Literacy instruction and reading performance in first grade classrooms (2022)
Lukutaidon opetus ja lukutaito ensimmäisellä luokalla


Ruotsalainen, J. (2022). Literacy instruction and reading performance in first grade classrooms [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 511. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9126-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ruotsalainen, Jenni

eISBN: 978-951-39-9126-5

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 511

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (67 sivua, 34 sivua useina numerointijaksoina, 3 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9126-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lukemaan opettamisen ja luokan lukutaidon tason välisiä yhteyksiä ensimmäisen luokan aikana. Osatutkimusten aineistot olivat osa laajoja pitkittäistutkimuksia, joista kaksi toteutettiin Suomessa ja yksi Virossa. Jokaista osatutkimusta varten nauhoitettiin (ääni- tai videotallenne) äidinkielen oppitunteja (osatutkimus 1: nFIN = 12, nEST = 21; osatutkimus 2: n = 35; osatutkimus 3: n = 30) ja kerättiin testitietoa oppilaiden (osatutkimus 1: nFIN = 154, nEST = 415; osatutkimus 2: n = 616; osatutkimus 3: n = 537) lukutarkkuudesta, lukusujuvuudesta ja luetun ymmärtämisestä. Oppituntien analysoinnissa käytettiin tutkimuksen myötä Suomen ja Viron konteksteihin sovitettua, alun perin opetuksen yksilöllisen vaikuttavuuden arviointiin kehitettyä kansainvälistä Individualizing Student Instruction (ISI) havainnointimenetelmää. Oppituntien koodauksessa huomioitiin opetuksen sisältö sekä se kuka ensisijaisesti oli vastuussa huomion suuntaamisesta tehtävään (opettaja tai oppilas) ja työskentelyn toteutustapa (koko ryhmä tai itsenäinen työskentely pienryhmässä tai yksilötehtävät). Tilastollisissa analyyseissä käytettiin monitasomallinnusta. Tulokset osoittivat, että lukemaan opettamisen sisältöjen painopiste siirtyi ensimmäisellä luokalla tarkan lukutaidon harjoittelusta tekstien lukemiseen ja ymmärtämiseen lukuvuoden aikana. Luokan lukutaidon keskimääräisen tason havaittiin olevan yhteydessä toteutuksen sisältöjen ja työskentelytapojen jakautumiseen oppitunneilla syksyllä ja keväällä. Lisäksi tulokset osoittivat yhteyksiä toteutuksen eri sisältöjen ja työskentelytapojen sekä luokkatason lukemisen sujuvuuden ja ymmärtämisen välillä. Kaiken kaikkiaan tulokset lisäävät ymmärrystä lukemaan opettamisen ja oppimisen vastavuoroisesta suhteesta. Luokan taitotaso tulisi ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pohdittaessa sitä, miten lasten lukutaidon kehitystä voidaan parhaiten tukea koulun aloitusvaiheessa.


YSO-asiasanat: kielen oppiminen; äidinkieli; lukutaito; luetun ymmärtäminen; sujuvuus; tarkkuus; luokkatyöskentely; havainnointi; alakoulu; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: literacy instruction; classroom observations; reading performance; reading accuracy; reading comprehension; first grade


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2023-03-10 klo 10:34