B1 Non-refereed journal articles
Suojeltujen soiden potentiaali luontohaittojen hyvittämisessä on hiipumassa? (2022)


Mustajärvi, L., Kotiaho, J., & Suvantola, L. (2022). Suojeltujen soiden potentiaali luontohaittojen hyvittämisessä on hiipumassa?. Alue ja ympäristö, 51(1), 203-206. https://doi.org/10.30663/ay.115644

The research was funded by Strategic Research Council at the Research Council of Finland.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mustajärvi, Linda; Kotiaho, Janne, S.; Suvantola, Leila

Journal or series: Alue ja ympäristö

ISSN: 1235-4554

eISSN: 2242-3451

Publication year: 2022

Volume: 51

Issue number: 1

Pages range: 203-206

Publisher: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30663/ay.115644

Persistent website address: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/115644

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82634


Abstract

Ekologiset kompensaatiot ovat keino, jonka avulla voidaan estää kokonaisheikennyksen syntymistä luonnolle. Kompensaation tarve luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi on tunnistettu kansainvälisesti ja sittemmin myös Suomessa luonnon-suojelulain toimivuusarvioinnissa (ks. hallituksen esityksen luonnos, Valtioneuvosto 2021). Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistu tutkimuksemme ”Ekologisten haittojen hyvittäminen suojelualueita ennallistamalla” (Mustajärvi ym. 2019) tarkasteli jo aiemmin suojeltujen, mutta ihmistoiminnan heikentämien alueiden soveltumista kompensaatiossa tarvittavien luontohyötyjen tuottamiseen. Sen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, voidaanko jo aiemmin suojellulla alueella toteutetun ennallistamisen tuottamia luontohyötyjä pitää aidosti lisäisinä, eli sellaisina, joita ei olisi syntynyt muutenkin. Toisin sanoen selvitettävänä oli, tehtäisiinkö ennallistamistoimet suojelualueille joka tapauksessa jo olemassa olevien velvoitteiden seurauksena. Tutkimuskysymys liitettiin käytäntöön suoluontoon kohdistetun tapaustutkimuksen avulla, ja tuotetun lisäisen hyvityksen määrää arvioitiin elinympäristöjen tilan edistämistyöryhmän kehittämään niin sanottuun ELITE-malliin pohjautuen (Kotiaho ym. 2015).


Keywords: mire conservation; bogs; environmental rehabilitation; natural diversity; biodiversity; environmental protection; ecological compensation


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-03-10 at 11:53